Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Świat Dysku Terry'ego Pratchetta – wprowadzenie do filozoficznej analizy F-SD-23Z(fakultet)
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.umcs.pl
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 24
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W1. aktywność w trakcie zajęć, dyskusja
W2. aktywność w trakcie zajęć, dyskusja
W3. aktywność w trakcie zajęć, dyskusja
U1. dyskusja, zaliczenie końcowe
U2. dyskusja, zaliczenie końcowe
U3. dyskusja, zaliczenie końcowe
K1. aktywność w trakcie zajęć, dyskusja
Uwagi: brak
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

T. Pratchett, Blask fantastyczny, tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 1995 (fragmenty);

T. Pratchett, Kolor Magii, tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 1994 (fragmenty);

T. Pratchett, Pomniejsze Bóstwa, tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001 (fragmenty);

T. Pratchett, Straż! Straż!, tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999 (fragmenty);

T. Pratchett, Wiedźmikołaj, tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2016 (fragmenty);

T. Pratchett, Zadziwiający Maurycy i jego uczone gryzonie, tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004 (fragmenty);

Literatura uzupełniająca:

T. Pratchett, Bogowie, honor, Ankh-Morpork, tłum. P. Cholewa, Prószyński Media, Warszawa 2016 (fragmenty);

T. Pratchett, Ciekawe czasy, tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003 (fragmenty);

T. Pratchett, Czarodzicielstwo, tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997 (fragmenty);

T. Pratchett, Dysk, tłum. J. Kotarski, Rebis, Warszawa 1999 (fragmenty);

T. Pratchett, Kosiarz, tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001 (fragmenty);

T. Pratchett, Mort, tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996 (fragmenty);

T. Pratchett, Piramidy, tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998 (fragmenty);

T. Pratchett, Równoumagicznienie, tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996 (fragmenty);

T. Pratchett, Warstwy wszechświata, tłum. E. Siarkiewicz, Almapress, Warszawa 1992 (fragmenty);

T. Pratchett, J. Simpson, Folklor Świata Dysku: legendy mity i zwyczaje ze świata Dysku, z przydatnymi wskazówkami z planety Ziemia; tłum. P. Cholewa, Prószyński Media, Warszawa 2015 (fragmenty);

T. Pratchett, S. Briggs, Świat Dysku - Mappa będąca jedyną Wierną y zwykle Dokładną Mappą fantastycznego y magicznego świata Dysku, tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998;

T. Pratchett, S. Briggs, Żółw przypomniany: przewodnik po Świecie Dysku uaktualniony aż do „Niucha”, tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013 (fragmenty);

T. Pratchett, I. Stewart, J. Cohen, Nauka Świata Dysku. 1; tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005 (fragmenty);

T. Pratchett, I. Stewart, J. Cohen, Nauka Świata Dysku. 2, Glob; tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005 (fragmenty);

T. Pratchett, I. Stewart, J. Cohen, Nauka Świata Dysku. 3, Zegarek Darwina; tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2009 (fragmenty);

T. Pratchett, I. Stewart, J. Cohen, Nauka Świata Dysku. 4, Dzień sądu, Zegarek Darwina; tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2014 (fragmenty);

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1. Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby analizy i interpretacji tekstów literackich Terry’ego Pratchetta powiązanych z filozoficznym dziedzictwem kultury europejskiej.

Kreatywność społeczna: K_W01

Filozofia I st.: K_W06

Filozofia II st.: K_W07

W2. Student zna i w pogłębiony sposób rozumie wpływ nauk humanistycznych i społecznych (filozofii, psychologii, kulturoznawstwa, politologii, teologii) na twórczość Terry’ego Pratchetta na przykładzie dzieł z serii Świat Dysku.

Kreatywność społeczna: K_W03

Filozofia I st.: K_W07

Filozofia II st.: K_W08

W3. Student zna i rozumie znaczenie rozważań filozoficznych i interdyscyplinarnych dla powstawaniu dzieł kultury na przykładzie serii Świat Dysku i wybranych opowiadań jej towarzyszących.

Kreatywność społeczna: K_W01

Filozofia I st.: K_W10

Filozofia II st.: K_W11

Umiejętności:

U1. Student potrafi selekcjonować, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje cenne z perspektywy namysłu filozoficznego z twórczości Terry’ego Pratchetta pisanej i elektronicznej.

Kreatywność społeczna: K_U02

Filozofia I st.: K_U01

Filozofia II st.: K_U02

U2. Student potrafi docenić unikatowość i uniwersalność treści prezentowanymi na łamach serii Świat Dysku w kontekście dziedzictwa kulturowego.

Kreatywność społeczna: K_U02

Filozofia I st.: K_U05

Filozofia II st.: K_U05

U3. Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę fragmentów pochodzących z serii Świat Dysku oraz ocenić ich doniosłość pod kątem namysłu filozoficznego oraz kulturoznawstwa.

Kreatywność społeczna: K_U01

Filozofia I st.: K_U08

Filozofia II st.: K_U08

Kompetencje społeczne:

K1. Student jest gotowy do uświadamiania sobie i innym europejskiego dziedzictwa kulturowego, szczególnie w sferze dorobku literackiego Terry’ego Pratchetta na przykładzie serii Świat Dysku, a także wpływu tegoż dziedzictwa na problemy społeczne i kulturalne

Kreatywność społeczna: K_K02

Filozofia I st.: K_K02

Filozofia II st.: K_K02

Metody i kryteria oceniania:

1) Bieżąca aktywność studenta w trakcie zajęć, dla chętnych: referat w trakcie zajęć, końcowe zaliczenie (forma zostanie ustalona w trakcie zajęć)

2) Aktywność w trakcie zajęć, dla chętnych: referat w trakcie zajęć

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Terry Pratchett jako twórca i... filozof?

3. Specyfikacja literatury Świata Dysku i jej dziedzictwo kulturowe

4. Czas i miejsce Świata Dysku

5. Bohaterowie i antybohaterowie Świata Dysku I

6. Bohaterowie i antybohaterowie Świata Dysku II

7. Bogowie Świata Dysku

8. O antropomorficznej personifikacji - znaczenie Śmierci w Świecie Dysku

9. Problemy teoretyczne Świata Dysku I: ontologia, metafizyka, teologia

10. Adaptacje filozoficznych eksperymentów w Świecie Dysku

11. Znaczenie uniwersytetu, magii i nauki w Świecie Dysku

12. Problemy teoretyczne Świata Dysku IV: symbolika - mitologia - wiara

13. Problemy praktyczne Świata Dysku I: rasizm - gatunkizm - wykluczenie społeczne

14. Problemy praktyczne Świata Dysku II: polityka i sprawiedliwość

15. Zajęcia podsumowujące

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca nad tekstem, prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
9 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Rojek 28/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0