Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia administracji PA-PA.Ha
Wykład (W) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Jak w części ogólnej sylabusa.
Literatura:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Efekty uczenia się:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny lub pisemny (tekst opisowy lub test otwarty); ocena pozytywna w przypadku udzielenia przynajmniej 50% pozytywnych odpowiedzi.

Zakres tematów:

1. Cechy charakterystyczne i podstawowe zasady organizacji nowożytnej administracji państwowej

2. Ustrój i administracja absolutystycznej Francji

3. Ustrój i administracja państwa oświeconego absolutyzmu

4. Przemiany ustroju i administracji państwa polskiego w dobie stanisławowskiej

5. Ustrój państwa liberalnego w oparciu o konstytucję USA z 1787 r.

6. Konstytucjonalizm europejski w XIX w.

7. Przemiany ustrojowo-administracyjne w Prusach, Austrii i Rosji w XIX w.

8. Samorząd terytorialny w Europie w XIX i na początku XX w.

9. Ustrój polityczny i administracyjny Księstwa Warszawskiego

10. Ustrój polityczny i administracyjny Królestwa Polskiego w latach 1815-1915

11. Ustrój i administracja Rzeczpospolitej Krakowskiej i Galicji w XIX i XX w.

12. Sądownictwo administracyjne w nowożytnych państwach europejskich

13. Ustrój i administracja II Rzeczpospolitej

14. Ustrój i administracja Polski Ludowej

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Grzegorz Smyk 93/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0