Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawne systemu gospodarczego Unii Europejskiej PA-PB-PPSGUE
Wykład (W) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: jak w części ogólnej
Literatura:

jak w części ogólnej

Efekty uczenia się:

jak w części ogólnej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (test). Należy udzielić min. 50%+1 poprawnych odpowiedzi. W przypadku niepowodzenia odpowiedź ustna (należy udzielić większość poprawnych odpowiedzi na 3 zadane pytania).

Zakres tematów:

1. Swoboda przepływu towarów - w zarysie

2. Swoboda przepływu pracowników i swoboda prowadzenia działalności gospodarczej - w zarysie

3. Swoboda przepływu usług - w zarysie

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, prezentacja multimedialna on-line, rozwiązywanie kazusów, metoda aktywizująca.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Edyta Całka 27/75 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0