Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia więziennictwa PA-KR-LN-HW
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 3
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Jak w części ogólnej sylabusa.
Literatura:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Efekty uczenia się:

jak w części ogólnej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy własnej (arkusz z pytaniami otwartymi; pozytywna ocena w przypadku udzielenia ponad 50% pozytywnych odpowiedzi).

Zakres tematów:

1. Pozbawianie wolności do okresu oświecenia

2. Oświeceniowe reformy wykonywania kary pozbawienia wolności w XVIII wieku

3. Systemy więziennictwa w XIX wieku

4. Więziennictwo na ziemiach polskich w XIX wieku

5. System więziennictwa w II RP

6. Więziennictwo w XX wieku

Metody dydaktyczne:

praca indywidualna i zespołowa z tekstami źródłowymi i podręcznikowymi, prezentacja multimedialna, rozmowa kierowana, dyskusja dydaktyczna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Hubert Mielnik 46/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)