Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Embodied Communication (JiD) F-K.139
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W1: ocena udziału w dyskusji nad tekstami; ocena analizy działań komunikacyjnych
W2: ocena udziału w dyskusji nad tekstami;
W3 ocena udziału w dyskusji nad tekstami; ocena projektu badania empirycznego
W4: ocena udziału w dyskusji nad tekstami;
U1: ocena udziauł w dyskusji nad tekstami;
U2 ocena studenckiej analizy działań komunikacyjnych; ocena projektu badania empirycznego
U3: ocena analizy działań komunikacyjnych; ocena projektu badania empirycznego
U4: ocena udziału w „dniu komunikacji ucieleśnionej”


Uwagi: "dzień komunikacji ucieleśnionej” – specjalne zajęcia, w trakcie których grupy studenckie ograniczają komunikację werbalną na rzecz ucieleśnionej
Literatura:

jw.

Efekty uczenia się:

jw.

Metody i kryteria oceniania:

uczestnictwo w zajęciach (max. 2 nb)

ocena bieżące udziału w dyskusji nad tekstami (min. 10 pkt./20)

ocena studenckiej analizy działań komunikacyjnych (min. 5 pkt./10)

ocena projektu badania empirycznego (min. 10 pkt./15)

Zakres tematów:

I. Część teoretyczna:

przedyskutujemy (na podstawie wybranych tekstów) następujące zagadnienia

1. Po co się komunikujemy? Współdzielenie informacji, koordynacja działań, wyrażanie emocji, nawiązywanie stosunków społecznych.

2. Formy komunikacji ucieleśnionej: między spojrzeniem (gaze) a gestem.

3. Język naturalny a komunikacja ucieleśniona: redundancja, komplementarność, konkurencyjność?

4. Komunikacja z perspektywy ewolucyjnej: czy wszystko zaczęło się od gestu?

5. Neurobiologiczne podstawy ucieleśnionej komunikacji.

6. Komunikacja ucieleśniona z punktu widzenia psychologii rozwojowej.

7. Co kryje się w gestach: charakterystyka i typologia gestów ze szczególnym uwzględnieniem: symbolicznych (język migowy), ikonicznych (np. pantomima) i wskaźnikowych.

8. Jak empirycznie badać gesty i inne ucieleśnione formy przekazu? Rejestracja, analiza, interpretacja, wnioski.

9. Jak wygląda efektywność komunikacji ucieleśnionej?

II. Część praktyczna:

1. Wykorzystanie dostępnej aparatury do rejestrowania komunikacji ucieleśnionej (gestów, ruchów ciała, spojrzenia) w badaniach nad komunikacją ucieleśnioną

2. Analiza zarejestrowanych rzeczywistych działań komunikacyjnych.

3. Przekaz informacji z wykorzystaniem ucieleśnionych form komunikacji wraz z oceną efektywności.

Metody dydaktyczne:

dyskusja

projekt pilotażowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:00 - 14:30, sala 345
Piotr Konderak 17/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Filozofii i Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0