Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Animacja kultury F-KS.24
Konwersatorium (KW) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.umcs.pl
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Kierunek Kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze. Uczestnictwo, wspólnota, rozwój: Współczesne dylematy animatora kultury , Kłosowski W. (red.), Warszawa 2011.

- Kultura a rozwój, Hausner J., Karwińska A., Pulchra J., (red.), wybrane rozdziały, Warszawa 2013.

- Kargul J., Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury, Warszawa 2012.

- Dudkiewicz M., Animacja kultury: trudna, paradoksalna i nieprzewidywalna, II zeszyt Laboratorium Innowacji Społecznej, Warszawa 2012.

- Niziołek K., Sztuka społeczna. Koncepcje – dyskursy - praktyki, Białystok 2015

Efekty uczenia się:

01 - zna i rozumie praktyki artystyczne i animacyjne jako ważny element życia społeczno-kulturowego i sfery publicznej / K_W03

02 - zna i rozumie podstawowe aksjologiczne i moralne uwarunkowania różnych form animacji kulturowej jak i inne reguły, które kształtują sferę publiczną i działanie kreatywne / K_W07

03 - zna i rozumie specyfikę zasady partycypacji społecznej oraz inne zasady i formy inicjowania, wspierania i rozwijania aktywności w różnych grupach społecznych / K_W09

04 - potrafi opisać elementy potrzebne do świadomego uczestnictwa w kreatywnej grupie takie jak: istnienie różnych ról w grupie, sposoby komunikacji w grupie, przetwarzanie informacji dla grupy / K_U01

05 - potrafi rozpoznawać złożone uwarunkowania praktyk animacyjnych w odniesienie do danego kontekstu społecznego, ideowego, politycznego / K_U02

06 - potrafi samodzielnie planować i organizować pracę, zarówno indywidualną, jak i zespołowa w trakcie realizacji przedsięwzięć z dziedziny animacji kulturowej / K_U08

07 - jest gotów do rozwijania różnych form kreatywności, zwłaszcza kreatywności społecznej i animacji kulturowej w środowisku lokalnym i ponadlokalnym / K_K02

08 - jest gotów do aktywnego udziału w oddolnych inicjatywach społecznych z wykorzystaniem teoretycznych i praktycznych narzędzi do realizowania interesu różnych grup społecznych / K_K03

Metody i kryteria oceniania:

ocena projektu z zakresu animacji kultury przygotowywana przez studentów w grupach roboczych

ocena wkładu do dyskusji problemowych;

Zakres tematów:

1. Historyczny i społeczny kontekst genezy animacyjnego podejścia do kultury

2. Animacja kultury – teoria i praktyki.

3. Animator kultury – zakres aktywności.

4. Sztuka publiczna

5. Sztuka wspólnotowa

6. Sztuka społecznie zaangażowana

7. Studia przypadków: analiza wybranych zjawisk z dziedziny animacji kultury

8. Animowanie kultury w czasach społecznej izolacji

Metody dydaktyczne:

- dyskusja problemowa

- prezentacja materiałów wizualnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Czekaj 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)