Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce PA-BW.16
Wykład (W) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Efekty uczenia się:

Jak w części ogólnej sylabusa.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru. Ocena pozytywna w przypadku udzielenia odpowiedzi prawidłowej na co najmniej 50% pytań.

Zakres tematów:

1. Bezpieczeństwo wewnętrzne w okresie monarchii patrymonialnej

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne w okresie monarchii stanowej

3. Rola organów parlamentaryzmu szlacheckiego w systemie bezpieczeństwa państwa

4. Urzędy posiadające kompetencje policyjne w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej

5. Kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego w działalności organów administracji centralnej i lokalnej w latach 1764-1793

6. Służby policyjne w okresie powstania kościuszkowskiego

7. Resort policji w Księstwie Warszawskim

8. Organizacja bezpieczeństwa wewnętrznego w Królestwie Polskim w dobie konstytucyjnej 1815-1830

9. Ochrona porządku publicznego w Wolnym Mieście Krakowie

10. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego w czasie powstań narodowych (listopadowego i styczniowego)

11. Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego caratu w Królestwie Polskim w okresach popowstaniowych

12. Organizacja porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego w zaborze pruskim i austriackim

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Fermus-Bobowiec 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0