Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura i praktyki magiczne H-PW-KIPM-KUL-1S.5
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: - samodzielnie przygotowany referat lub prezentacja;
- aktywność na zajęciach
- udział w dyskusji
- test zaliczeniowy lub zaliczenie ustne
Uwagi: -
Literatura:

Buchowski M., Magia – jej funkcje i struktura, Poznań 1986.

Buchowski M., Magia i rytuał, Warszawa 1993.

Buchowski M., Racjonalność, translacja, interpretacja: o badaniu myślenia magicznego w antropologii i filozofii brytyjskiej, Poznań 1990.

Crowley A., Magia w teorii i praktyce, Kraków 1998

Czerwiński M., Magia, Mit i Fikcja. Pierwotne mechanizmy kultury, Warszawa 1975.

Hine P., Magia Chaosu, Warszawa 2005.

Engelking A., Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, Warszawa 2010.

Frazer J., Złota Gałąź. Studia z magii i religii, Warszawa 1965.

Kajfosz J., Magia w potocznej narracji, Katowice 2009.

Łeńska-Bąk K., „Kocha, lubi, szanuje...” Magia miłosna w kulturze ludowej, [w:] Filologiczny widnokrąg. Obrazy stare i nowe, red. K. Kossakowska-Jarosz, J. Nocoń, Opole 2012.

Malinowski B., Mit, magia, religia, Warszawa 1990.

Musiał M., Obecność magii we współczesnej kulturze zachodniej,” Filo-Sofija”, Nr 36 (2017/1), s. 507-520.

Mauss M., H. Hubert, Zarys ogólnej teorii magii [w:] Socjologia i antropologia, Warszawa 1973.

Szyjewski A., Etnologia religii, Kraków 2001.

Prokopiuk J., Dzieje magii, 2006.

" Gdy czarny kot przebiegnie drogę", red. Edward Przebieracz, Tarnowskie Góry 2009.

Kieckhefer R., Magia w Średniowieczu, Kraków 2001.

Techgnoza E. D., Mit, magia i mistycyzm w wieku informacji, Poznań 2002.

M. Tymochowicz, Magia przejścia, zwyczaje pogrzebowe w Polsce, „Obyczaje” 2002, nr 10.

Wierciński A., Magia i religia, Kraków 1997.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01- ma wiedzę dotyczącą poszczególnych dziedzin kultury i jej szczegółowych obszarów K_W15

Umiejętności:

U03 – posiada umiejętność formułowania i wyrażania własnych poglądów z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułuje logiczne wnioski K_U06

Kompetencje społeczne:

K03 – dostrzega relacje między światem człowieka i światem kultury K_K08

Metody i kryteria oceniania:

- bieżąca ocena ciągła

- aktywne uczestnictwo w dyskusji

Zakres tematów:

1. Magia w ujęciu antropologicznym – myślenie magiczne

2. Osoby zajmujące się magią

3. Magia słowa.

4. Magiczne przedmioty i żywioły

5. Magia i rytuały

6. Istoty magiczne

7. Magia miłosna

8. Magia kolorów i liczb (numerologia)

9. Lecznictwo ludowe i niekonwencjonalne

10. Wróżby i ich typy

11. Magia a okultyzm

12. Sztuka iluzji czy to magia?

13. Magia teatru i filmu

14. Fenomen literatury fantasy

15. Magia w grach internetowych

Metody dydaktyczne:

- wykład konwersatoryjny

- dyskusja problemowa

- prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Tymochowicz 19/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)