Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo antymonopolowe PA-PB-PAnty
Wykład (W) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej, test wielokrotnego wyboru, pytania bezpośrednio nawiązują do tematyki realizowanej w ramach wykładu.

Zasady oceniania:

ponad > 90 % prawidłowych odpowiedzi - bdb (5)

81-90% db+ (4 plus)

71-80% db (4)

61-70% dst+ (3 plus)

51-60% dst (3)

Zakres tematów:

1. Zagadnienia podstawowe:

- Pojęcie konkurencji

- Pojęcie ochrony konkurencji i jej zakresu

- Zasada wolności gospodarczej jako podstawowa przesłanka konkurencji

2. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów w interesie publicznym

3. Funkcjonowanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

4. Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów

5. Działalność Inspekcji Handlowej

6.Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów

7. Organizacje konsumenckie

8. Stałe polubowne sądy konsumenckie

9. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

10.Znaczenie działalności Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

11. Zakaz koncentracji i jego przesłanki

12. Zakaz praktyk ograniczających konkurencje

13. Nadużywanie przez przedsiębiorcę (kilku przedsiębiorców) pozycji dominującej na rynku właściwym

14. Porozumienia ograniczające konkurencję

15. Administracyjne postępowanie antymonopolowe przed Prezesem UOKiK

16. Sądowe postępowanie antymonopolowe przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

17. Ochrona konkurentów i konsumentów w interesie prywatnym – zwalczanie nieuczciwej konkurencji

18. Ochrona konkurentów i konsumentów w interesie prywatnym – przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marian Zdyb 66/75 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0