Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do socjologii PS-PE.LS.1/5
Wykład (W) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Szacka, B. Wprowadzenie do socjologii . Warszawa 2008, Oficyna Naukowa

Giddens. A.Socjologia., Warszawa 2006, PWN

Red. Majchrowska A. Wybrane elementy socjologii, Lublin 2003, Wydawnictwo Czelej Sp. zo.o.

Magala S. Kompetencje międzykulturowe, Warszawa 2011

Nowak S. Metodologia badań społecznych,Warszawa 2007, PWZ

Efekty uczenia się:

- dysponuje wiedzą teoretyczną z zakresu socjologii na poziomie podstawowym posługując sie podstawową terminologią socjologiczną i potrafi ją wykorzystać analizując zjawiska społeczne;

-potrafi wskazać społeczne uwarunkowania zjawisk i procesów zachodzących w społeczeństwie, zwłaszcza w odniesieniu do zjawisk i procesów związanych edukacją i wychowaniem;

- potrafi scharakteryzować wybrane zbiorowości społeczne; wykazuje sie elementarną wiedzą na temat metod badań socjologicznych i ich zastosowania, także w badaniach pedagogicznych.

Metody i kryteria oceniania:

- ocena z ćwiczeń

- ocena z kolokwium

- obecność na zajęciach

Zakres tematów:

1. Wstęp do socjologii

2. Socjalizacja

3. Grupy społeczne

4. Rodzina

5. Migracje

6. Kompetencje międzykulturowe

7. Metody badań

Metody dydaktyczne:

Wykład aktywizujący

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariusz Korczyński 135/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)