Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna (P) H-TI-GER-1S.1
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: U02, U03 zaliczenie prezentacji
U01, U04 aktywność
Literatura:

1. Batorowska B., Czubała H.: Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii informacyjnej. Kraków 2000.

2. Stępień K.: Folksonomie. Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

U01: Student posiada podstawowe umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w zakresie technologii informacyjnej - K_U05

U02: Student posiada podstawowe umiejętności pozwalające na realizacje działań zawodowych z wykorzystaniem technologii informacyjnych - K_U06

U03: Student posiada umiejętności w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, korzystania z usług w sieciach informatycznych, wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i użytkowania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych - K_U07

U04: Student potrafi stosować przepisy prawa odnoszącego z zakresu ochrony własności przemysłowej, ochrony danych osobowych oraz prawa autorskiego, w szczególności związanego z zarządzaniem własnością intelektualną - K_U24

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: oceny z ćwiczeń praktycznych, aktywność, ocena prezentacji.

Kryteria oceniania: zgodnie z zasadami określonymi w procedurze wewnętrznej SJK WH UMCS.

Zakres tematów:

1-2. Nauka o informacji, zagadnienia terminologiczne.

3. Internet a inne media, konwergencja mediów.

4-5. Wyszukiwanie i ocena informacji w internecie.

6-7. Katalogi polskich i światowych bibliotek.

8-9. Polskie, niemieckie bazy danych; źródła bibliograficzne, faktograficzne i pełnotekstowe.

10-11. Biblioteki cyfrowe i repozytoria wiedzy. Prawo autorskie, Open Access.

12. Sieci społecznościowe, korzyści i zagrożenia.

13-15. Prezentacje tematyczne.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja dydaktyczna

- ekspozycja

- konsultacje

- metoda projektów

- objaśnianie lub wyjasnianie

- pokaz

- z użyciem komputera

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Regina Janiak 20/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Regina Janiak 20/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Regina Janiak 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0