Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczeństwo Polski średniowiecznej H-SPS(DSP)-H-2S.1
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Aktywność na zajęciach: W01-03, U03, U08, K06
Konsultacje: W01-03, U03, U08, K06
Literatura:

I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1979 (lub nowsze wydania)

Literatura do poszczególnych zajęć podawana jest studentom na bieżąco

Efekty uczenia się:

Student:

- ma pogłębioną wiedzę o społeczeństwie Polski średniowiecznej - K_W01

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o społeczeństwie Polski średniowiecznej - K_W02

- ma poszerzoną wiedzę o wielonarodowej, wielowyznaniowej i wielokulturowej spuściźnie społeczeństwa Polski średniowiecznej - K_W03

- ma poszerzoną umiejętność operowania pojęciami właściwymi dla epoki średniowiecza - K_U03

- ma głębokie przekonanie o konieczności ustawicznego rozszerzania swojej wiedzy - K_U08

- jest świadomy konieczności zachowania dziedzictwa historycznego Polski i Europy - K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności na zajęciach

Zakres tematów:

- Społeczeństwo tradycyjne

- Elity - koncepcje socjologiczne

- Elity szlacheckie w Polsce późnego średniowiecze - kryteria

- Majątki i zachowania ekonomiczne szlachty

- Więzi genealogiczne szlachty w Polsce

- Aktywność publiczna szlachty - itineraria

- Aktywność publiczna i prywatna - analiza dokumentów

- Więzi klientalne w społeczeństwie szlacheckim

- Więzi terytorialne wśród szlachty

- Duchowieństwo. Episkopat

- Duchowieństwo. Środowiska kapitulne i kolegiackie

- Mieszczanie w Polsce średniowiecznej

- Chłopi w Polsce średniowiecznej

- Margines społeczny w epoce średniowiecza

Metody dydaktyczne:

Dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Wróbel 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0