Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia E-FR-LS-O.6
Wykład (W) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Mankiw N., Taylor M., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009.

Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003.

Rekowski M., Wprowadzenie do mikroekonomii, Polsoft, Poznań 1996.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-objaśnia charakter i miejsce nauk ekonomicznych w systemie nauk społecznych i relacje do innych nauk (prawo, socjologia, psychologia)

-posiada elementarną wiedzę o strukturach i instytucjach ekonomicznych i finansowych oraz o ich elementach w wymiarze regionalnym, krajowym i globalnym

-posiada podstawową wiedzę o relacjach między podmiotami gospodarującymi oraz instytucjami społeczno-gospodarczymi w skali krajowej i międzynarodowej

-rozróżnia i charakteryzuje podstawowe instytucje finansowe

-zna podstawowe więzi społeczne, ekonomiczne oraz podstawowe mechanizmy oddziałujące na zachowania konsumenta, pracownika, przedsiębiorcy

-posiada podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie gospodarującym

-zna metody i narzędzia pozwalające na pozyskiwanie danych społecznogospodarczych, opisywanie struktur i instytucji społeczno-gospodarczych

-posiada podstawową wiedzę o normach i regułach prawnych, organizacyjnych , moralnych organizujących struktury i instytucje gospodarcze

-posiada wiedzę o działaniu mechanizmu rynkowego

-zna podstawowe teorie ekonomii oraz ich ewolucji

-zna ogólne zasady tworzenia rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

-posiada podstawową wiedzę o rejestrowaniu zdarzeń gospodarczych w podmiotach i instytucjach

-posiada podstawową wiedzę o sposobach i technikach finansowania przedsiębiorstw

Umiejętności:

-potrafi dostrzegać i prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-gospodarcze

-potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do dokonywania obserwacji zjawisk i procesów w przedsiębiorstwie i gospodarce narodowej

-potrafi wykorzystać podstawową wiedzę

teoretyczną do formułowania i analizy problemów podmiotów gospodarujących, zwłaszcza finansowych

-potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do identyfikacji zasad działania podmiotów gospodarujących

-potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych

-wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów finansowych w przedsiębiorstwie, gospodarce narodowej, i UE

-potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia do analizy zjawisk gospodarczych

Kompetencje społeczne:

-ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności

-rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

-potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji zadań własnych i grupowych

-ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań gospodarczych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Zakres tematów:

1. Problemy wyboru ekonomicznego

2. Uczestnicy życia gospodarczego

3. Mechanizm rynkowy

4. Elastyczność

5. Teoria wyboru konsumenta

6. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej

7. Koszty produkcji

8. Rynek doskonałej konkurencji

9. Rynek monopolistyczny

10. Rynek duopolu i oligopolu

11. Rynek pracy

12. Rynek kapitału i ziemi

13. Zawodność rynku

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja multimedialna,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Henryk Mamcarz 225/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Henryk Mamcarz 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)