Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biznes plan E-FR-LN-FiOP.6
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Wiedza

– zna elementarną terminologię używaną w finansach i rachunkowości i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych (S1A W01, S1A W04)

– zna podstawowe metody oceny efektywności poszczególnych obszarów gospodarowania (analiza finansowa, analiza przedsiębiorstwa) (S1A W06)

– posiada podstawową wiedzę o rejestrowaniu zdarzeń gospodarczych w podmiotach i instytucjach (S1A W07)

– posiada podstawową wiedzę o sposobach i technikach finansowania przedsiębiorstw (S1A W08)

Umiejętności

– potrafi dostrzegać i prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-gospodarcze (S1A U01)

– potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do dokonywania obserwacji zjawisk i procesów w przedsiębiorstwie i gospodarce rynkowej (S1A U02)

– potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów podmiotów gospodarujących, zwłaszcza finansowych (S1A U03)

– potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do identyfikacji zasad działania podmiotów gospodarujących (S1A U02, S1A U03)

– potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (S1A U05)

– potrafi przeprowadzić ocenę efektywności podstawowych (prostych) projektów gospodarczych (S1A U05)

– wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania podstawowych dylematów finansowych w przedsiębiorstwie, gospodarce narodowej i UE (S1A U06)

Kompetencje społeczne

– potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji zadań własnych i grupowych (S1A K03)

– ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań gospodarczych (S1A K07)

–ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej (S1A K04, S1A K06)

– odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności (S1A K 06)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Bukalska 52/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)