Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia sektora publicznego E-E-2S-O.8
Wykład (W) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Samuelson P. A., Nordhaus W. D, Ekonomia, Rebis, Poznań 2012

Mankiw N. G., Taylor M. P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009

Begg D., Fischer S., Dornbusch R. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007

Hall R. E., Taylor J. B., Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Frank R., Mikroekonomia, GWP, Gdańsk 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-posiada pogłębioną wiedzę o strukturach i instytucjach ekonomicznych

i ich elementach w wymiarze regionalnym, krajowym i globalnym

-posiada uporządkowaną mi pogłębioną wiedzę o relacjach między

podmiotami gospodarującymi oraz instytucjami społecznogospodarczymi

w skali krajowej i międzynarodowej

-zna w sposób pogłębiony wybrane metody statystyczne i narzędzia

gromadzenia analizy i prezentacji danych ekonomicznych i

społecznych

-zna i interpretuje zasady i regulacje w obszarze finansów publicznych

-posiada pogłębioną wiedzę o działaniu mechanizmu rynkowego

-zna w poszerzonym zakresie teorie ekonomii oraz ich ewolucji

Umiejętności:

-potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do identyfikacji zasad działania

podmiotów gospodarujących

-potrafi posługiwać się w szerokim zakresie przepisami prawa oraz

systemem znormalizowanym przedsiębiorstwa (rachunkowość,

podatki) w celu uzasadnienia konkretnych działań

-Posiada umiejętności samodzielnego proponowania rozwiązań

konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia na

poziomie strategicznym

-potrafi przygotować pracę dyplomową weryfikującą podstawowe

hipotezy oraz rozwiązującą wybrany problem ekonomiczny,

korzystając z różnych źródeł

Kompetencje społeczne:

-jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach,

organizacjach i instytucjach realizujących działania ekonomiczne,

przyjmując w nich różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, opanowanie wiedzy prezentowanej na wykładach

Zakres tematów:

Zakres przedmiotowy ekonomii sektora publicznego.

Zawodność rynku.

Efekty zewnętrzne.

Dobra publiczne i zasoby wspólne.

Asymetria informacji.

Zawodność państwa.

Sektor publiczny w wybranych państwach.

Wybrane obszary sektora publicznego.

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny

wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Zalewa 99/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0