Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interpretacja dziedzictwa. Rola historii i historyka H-IDRHH-TH-1S.4
Konwersatorium (KW) Semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: K04, K05 -
aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych,
U02, U03,
wypełnianie zadań organizacyjnych w zajęciach terenowych,
W01, U02, U03, K04, K05
zaliczeniowe kolokwium ustne.
Uwagi: Konwersatorium w wymiarze 30 godz. prowadzi:
dr hab. Andrzej Stępnik, prof. nadzw.
Zakład Edukacji Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego
tel. 81/537 64 26
e-mail: a.stepnik@poczta.umcs.lublin.pl

Literatura:

1. K. Kowalski, O istocie dziedzictwa - rozważania, Kraków 2013.

2. Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Warszawa 2014.

3. Turystyka dziedzictwa. Poradnik dla organizacji pozarządowych, red. N. Gałuszka, B. Kazior, D. Zaręba, Kraków 2008.

4. Regionalne dziedzictwo kulturowe jako baza kształtowania tożsamości lokalnych, red. S. Kowalska, Poznań-Kalisz 2010.

5. Lubelskie miejsca pamięci w przestrzeni publicznej i edukacyjnej, red. M. Ausz i in., Lublin 2015.

Efekty uczenia się:

W01 - student ma podstawową wiedzę o kreowaniu atrakcji antropogenicznych atrakcji turystycznych,

U02 - student umie interpretować zabytki dziedzictwa w sposób przystępny dla dzieci i młodzieży,

U03 - student potrafi traktować wiedzę historyczną jako materiał do przedsięwzięć komercyjnych,

K04 - student ma świadomość konieczności interpretacji mało znanych cech regionu jako ważnych walorów turystycznych obszaru,

K05 - student rozumie rolę historii we właściwej interpretacji dziedzictwa narodowego.

Metody i kryteria oceniania:

Zgodnie z zasadami określonymi w procedurze wewnętrznej SJK WH UMCS.

Zakres tematów:

1. Dziedzictwo kulturowe i turystyka dziedzictwa.

2. Infrastruktura turystyki dziedzictwa.

3. Produkt turystyki dziedzictwa.

4. Interpretacja dziedzictwa jako narzędzie kreowania/promowania

produktu turystycznego.

6. Edukacja na rzecz dziedzictwa.

7. Analiza potencjału wybranych szlaków turystyki dziedzictwa.

8. Krajowy krajobraz kulturowy jako środek wyrażania tożsamości.

9. Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego

(http://niematerialne.nid.pl).

10. Zajęcia terenowe.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna,

dyskusja,

portfolio,

projekt,

burza mózgów,

praca z mapą,

gry dydaktyczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Stępnik, Dominika Staszczyk 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)