Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna (P) H-TI-GER-1S.1
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: U01, U02, U03, U04 – prezentacje zaliczeniowe
U03, U04 - aktywność

Literatura:

1. Batorska H., Czubała B.: Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii informacyjnej. Kraków 2001.

2. Bednarek J.: Multimedia w kształceniu. Warszawa 2019.

3. Bylina B., Bylina J., Mycka J.: Podstawy technologii informacyjnej i informatyki w przykładach i zadaniach. Lublin 2007.

4. Dutko M., Karciarz M.: Informacja w Internecie. Warszawa 2010.

5. Pamuła-Cieślak N.: Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej. Toruń 2015.

6. Sroka J.: Obrazkowe memy internetowe. CeDeWu 2018.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: prezentacja zaliczeniowa, aktywność

Kryteria oceniania: zgodnie z zasadami określonymi w procedurze wewnętrznej SJK WH UMCS

Zakres tematów:

1-2.Zasoby WWW w środowisku internetowym – narzędzia do przeszukiwania zasobów (przeglądarki, wyszukiwarki)

3.Repozytoria i biblioteki cyfrowe

4.Bazy bibliograficzne i pełnotekstowe

5.Formatowanie tekstu

6.Arkusz kalkulacyjny Office EXCEL – graficzna prezentacja danych, formatowanie wykresów

7.Generator i menager bibliografii – tworzenie bibliografii załącznikowej

8-9.Grafika prezentacyjna – projektowanie prezentacji multimedialnych (Emaze, Blendspace, PixTeller)

10-11.Projektowanie druków o charakterze reklamowym – wykorzystanie programu Canva

12.Wirtualna tablica – Padlet

13.Portale edukacyjne, lekcja interaktywna – aplikacja LearningApps

14.Projektowanie komiksów, edycje zdjęć: Pixiz, ToonDoo

15.Kreatywne CV i list motywacyjny

Metody dydaktyczne:

Metoda projektów, praca w grupach, rozwiązywanie zadań

Objaśnienie lub wyjaśnienie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Grażyna Piechota 18/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Grażyna Piechota 18/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Grażyna Piechota 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0