Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Cognitive Science F-K.90
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: opis na poziomie całego kursu
Uwagi: Obowiązuje widoczny w systemie USOS podział na grupy.
Wymagana jest znajomość tematyki wykładów.
Podstawa zaliczenia konwersatorium: projekt interdyscyplinarny przygotowany przez grupę (max. 5-os.) studencką. Każdy z członków grupy ma za zadanie przygotować opis w kategoriach jednaj z dyscyplin kognitywistycznych (filozofii, psychologii, neuronauki poznawczej, językoznawstwa/semiotyki kognitywnej, sztucznej inteligencji), grupa ma za zadanie stworzyć z tego spójny projekt interdyscyplinarny (prezentacja, strona internetowa) i zaprezentować go. Każda z grup ma też za zadanie przygotować recenzję projektu innej grupy.

Materiały do zajęć, ocena bieżąca uczestników konwersatorium, bibliografia, aktualności na stronie prowadzącego zajęcia: http://konderak.eu/ics19.html
Literatura:

Barr A., Cohen P., Feigenbaum E., The Handbook of Artificial Intelligence, vol. I-IV, Addison Wesley, 1981-1990.

Encyclopedia of Artificial Intelligence, S. Shapiro (ed.), vol I-II, Wiley, 1992.

Charniak, McDermott (1986). Introduction to Artificial Intelligence

Harnish R.M.,Minds, Brains, Computers, Blackwell Publ., 2002.

Klawiter A., Powab i moc wyjaśniająca kognitywistyki (dost. online)

Konderak P., Model kognitywny zdolności językowych

Maruszewski T.,Psychologia poznania, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne,

Nęcka i in., Psychologia poznawcza

The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences, Wilson R., Keil F. (eds), MIT Press, 1999.

Czasopisma: Cognitive Science, Topics in Cognitive Science, Cognitive Psychology, Cognitive Neuroscience, Minds and Machines.

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach (2 nieobecności dopuszczalne),

aktywność na zajęciach (ocena bieżąca, -2 +2 pkty),

przygotowanie projektu zgodnego z przedstawionymi wymaganiami, recenzja projektu innej grupy

Zakres tematów:

1.Czym jest kognitywistyka?

1a. Problematyka kognitywistyki - wybór tematu projektu

2. Psychologia poznawcza - problematyka kognitywistyczna (3 zajęcia)

2a. Opis w kategoriach psychologicznych

3. Neuronauka poznawcza - funkcje układu nerwowego (3 zajęcia)

3a. Opis w terminach neurobiologicznych

4. Metody sztucznej inteligencji a kognitywistyka: podejście symboliczne i koneksjonizm (3 zajęcia)

4a. Opis w kategoriach obliczeniowych

Przedstawienie kompletnego projektu i recenzja projektu innej grupy

Metody dydaktyczne:

dyskusja dydaktyczna

konsultacje

korekta prac

metoda projektów

warsztaty grupowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 101
Piotr Konderak 17/26 szczegóły
2 każdy czwartek, 9:40 - 11:10, sala 101
Piotr Konderak 26/26 szczegóły
3 każdy czwartek, 11:20 - 12:50, sala 101
Piotr Konderak 26/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Filozofii i Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0