Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia dla kognitywistów F-K.91
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Kolokwium zaliczeniowe I
Kolokwium zaliczeniowe II
Aktywność na zajęciach
Obecność na zajęciach
Literatura:

Eleaci [w:] Filozofia starożytna Grecji i Rzymu (J. Legowicz, red.), r. IV Metoda dialektycznego ujmowania rzeczywistości, r. V Eleaci – początki metafizycznego ujmowania rzeczywistości

Państwo (księga siódma)

List do Herodota. [w:] Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, ks. X

R. Descartes, Rozprawa o metodzie (fragmenty)

Zasady filozofii, czyli monadologia

Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, księga II

Trzy dialogi między Hylasem i Filonousem (Dialog pierwszy)

Badania dotyczące rozumu ludzkiego, (II O pochodzeniu idei, III O kojarzeniu się idei, IV Wątpliwości sceptyczne dotyczące czynności rozumu)

Krytyka czystego rozumu, t. 1 (O przestrzeni, O czasie)

E. Husserl, Idea fenomenologii

O tym, co istnieje, [w:] Z punktu widzenia logiki

Epistemologia bez podmiotu poznającego, [w:] Wiedza obiektywna, PWN, Warszawa 1992, s. 148-206.

Umysł, mózg i nauka (1. Problem psychofizyczny, 2. Czy komputery mogą myśleć?), Warszawa 1995, s. 25-51

Fizyka i umysł, [w:] Makroświat, mikroświat i ludzki umysł, Prószyński i S-ka 1997, s. 99-142

Zakres tematów:

1. Arystoteles, Zachęta do filozofii

2. Heraklit, Eleaci [w:] Filozofia starożytna Grecji i Rzymu (J. Legowicz, red.), r. IV Metoda dialektycznego ujmowania rzeczywistości, r. V Eleaci – początki metafizycznego ujmowania rzeczywistości

3. Platon, Państwo (księga siódma),

4. Epikur, List do Herodota. [w:] Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, ks. X

5. R. Descartes, Rozprawa o metodzie

6. G. W. F. Leibniz, Zasady filozofii, czyli monadologia

7. J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, księga II

8. G. Berkeley, Trzy dialogi między Hylasem i Filonousem (Dialog pierwszy)

9. D. Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, (II O pochodzeniu idei, III O kojarzeniu się idei, IV Wątpliwości sceptyczne dotyczące czynności rozumu)

10. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t. 1 (O przestrzeni, O czasie)

11. E. Husserl, Idea fenomenologii

12. V. v. O. Quine, O tym, co istnieje, [w:] Z punktu widzenia logiki

13. K. R. Popper, Epistemologia bez podmiotu poznającego, [w:] Wiedza obiektywna, PWN, Warszawa 1992, s. 148-206.

14. J. Searle, Umysł, mózg i nauka (1. Problem psychofizyczny, 2. Czy komputery mogą myśleć?), Warszawa 1995, s. 25-51

15. R. Penrose, Fizyka i umysł, [w:] Makroświat, mikroświat i ludzki umysł, Prószyński i S-ka 1997, s. 99-142

Metody dydaktyczne:

Prezentacja

Pogadanka

Praca indywidualna

Praca grupowa

Metoda case-study

Praca z tekstem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 14:40 - 16:10, sala 201
Marlena Stradomska 27/26 szczegóły
2 każdy piątek, 13:00 - 14:30, sala 301
Marlena Stradomska 27/26 szczegóły
3 każdy piątek, 14:40 - 16:10, sala 301
Marlena Stradomska 15/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Filozofii i Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0