Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wyszukiwanie informacji i praca grupowa F-K.94
Laboratorium (LB) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach, prezentacja, przygotowanie odpowiedzi do zadanych tekstów

Zakres tematów:

BLOK I. PRACA W GRUPIE

1. Zajęcia organizacyjne. zapoznanie się, zasady przygotowania do zajęć

2. Narzędzia usprawniające pracę w grupie. Zasady dalszej pracy – podział na grupy, wskazówki co do przygotowania prezentacji z zadawanych materiałów oraz ich opracowań.

3. Skuteczne komunikowanie się w grupie

McKay, M., Davis, M., Fanning, P., & Błaż, A. (2011). Sztuka skutecznego porozumiewania się: praca, rodzina, zabawa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Rozdziały: 1 (“Sztuka słuchania”), 3 (“Ekspresja”), 19 (“Małe grupy”)

4. Skuteczne komunikowanie się w grupie

McKay, M., Davis, M., Fanning, P., & Błaż, A. (2011). Sztuka skutecznego porozumiewania się: praca, rodzina, zabawa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Rozdziały: 4 (“Język ciała”), 5 (“Parajęzyk i metakomunikaty”), 8 (“Precyzowanie wypowiedzi”)

5. Organizowanie pracy zespołu

Zarządzanie zespołami. (2008). Wydawnictwo Helion. Rozdział 2 („Budowanie wielofunkcyjnego zespołu”)

6. Organizowanie pracy zespołu – cd. Skuteczny zespół. Fazy funkcjonowania zespołu. Role grupowe. Przywództwo.

Zarządzanie zespołami. (2008). Wydawnictwo Helion. Rozdział 2 („Budowanie wielofunkcyjnego zespołu”)

Holpp, L. (2001). Jak kierować zespołami. Wydawnictwo RM. Rozdział 7 (“Nowe role liderów grup”)

7. Organizacja pracy zespołu – podsumowanie

Plusy i minusy pracy w zespole – burza mózgów.

Co kognitywista może zrobić, żeby usprawnić procesy grupowe? Elementy koncepcji rozproszonego poznania w praktyce

8. Motywacja

Armstrong, M., Wąsik, D., Klimowicz, M., Taylor, S., Patkaniowski, M., Podsiadło, I., & Wójcik, L. (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wolters Kluwer. Rozdział 19 (“Motywacja”)

Aronson, E., T. D. Wilson, R. M. Akert. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Warszawa: Zysk i S-ka. Rozdziały: 3.1 („Dysonans poznawczy a potrzeba podtrzymywania samooceny” -> „Teoria dysonansu poznawczego”) oraz 9.2 („Procesy grupowe” -> „Grupy niespołeczne – skutki fizycznej obecności innych”)

9. Konflikty w grupie. Podsumowanie bloku tematycznego

McKay, M., Davis, M., Fanning, P., & Błaż, A. (2011). Sztuka skutecznego porozumiewania się: praca, rodzina, zabawa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Rozdziały: 10, 11, 12 (“Trening asertywności”, “Uczciwa kłótnia”, “Negocjacje”)

BLOK II. WYSZUKIWANIE INFORMACJI

10. Szkolenie z przedstawicielem BG UMCS:

- korzystanie ze zbiorów biblioteki uniwersyteckiej, ze szczególnym naciskiem na zbiory dostępne online

- wyszukiwanie publikacji na dany temat - od czego zacząć, gdzie szukać

- strategie wyszukiwania informacji

ZADANIE: każda osoba tworzy listę 5 artykułów w czasopismach naukowych związanych z tematem, jaki opracowuje w swojej grupie z zajęć dr hab. Konderaka -> konsultuje z dr hab. Konderakiem swoją listę i w porozumieniu z nim opracowuje jeden z artykułów pod kątem tematu w swojej grupie na zajęciach z dr hab. Konderakiem oraz pod kątem naszych zajęć: czy okazały się przydatne / nieprzydatne + pod jakimi hasłami / jakich autorów / jakich publikacji szukamy dalej

11. Omówienie pomysłów na tematy do opracowania w grupach. Posługiwanie się alternatywnymi wobec BG UMCS wyszukiwarkami zasobów naukowych (Google Scholar, GoogleBooks + platformy Academia.edu i ResearchGate). Techniki pracy z tekstem.

12. Omówienie opracowań artykułów z zajęć z początku grudnia (czy okazały się przydatne / nieprzydatne, pod jakimi hasłami / jakich autorów / jakich publikacji szukamy dalej). Korzystanie z abstraktu, słów kluczowych, podanej bibliografii. Tworzenie adresu bibliograficznego, cytowania, odniesienia do artykułu w tekście. Ocena naukowości publikacji – na co zwracać uwagę.

13. Tworzenie prezentacji – przygotowanie treści, zasady organizowania wyglądu treści, podstawowe zasady autoprezentacji.

Omówienie zaległych tekstów o konflikcie.

14. Tworzenie prezentacji - praca w grupach. Rozproszone poznanie - podstawowe założenia koncepcji i przykładowe aplikacje w kontekście projektowania środowiska pracy i pracy grupowej

15. Przegląd baz danych statystycznych. Wyszukiwanie informacji w bazach danych, przetwarzanie i prezentacja wyników. Podsumowanie zajęć

Metody dydaktyczne:

praca w grupie, prezentacja, dyskusja, wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 14:40 - 16:10, sala 142
Aleksandra Kołtun 15/14 szczegóły
2 każdy czwartek, 16:20 - 17:50, sala 142
Aleksandra Kołtun 15/14 szczegóły
3 każdy czwartek, 18:00 - 19:30, sala 142
Aleksandra Kołtun 11/14 szczegóły
4 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 345
Aleksandra Kołtun 15/14 szczegóły
5 każda środa, 9:40 - 11:20, sala 345
Aleksandra Kołtun 15/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Filozofii i Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0