Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie E-FR-2S-SEM.3
Seminarium magisterskie (SM) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Weryfikacja i ocena przedkładanych tekstów stanowiących elementy pracy dyplomowej
Literatura:

Z. Szkutnik, Metodyka pisania pracy dyplomowej. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005

Z. Sirojcu, Przygotowanie pracy dyplomowej. Poradnik dla studentów i promotorów.Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2009

S. Stachak, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

Wiedza

- zna w ujęciu pogłębionym pojęcia, zależności i mechanizmy dotyczące ekonomii i finansów

- zna i rozumie w stopniu pogłębionym zasady działania struktur i instytucji rynku finansowego

- zna w stopniu pogłębionym uwarunkowania prawne i ekonomiczne funkcjonowania instytucji, podmiotów gospodarczych, gospodarstw domowych i rynków finansowych

- zna w stopniu pogłębionym metody i narzędzia pozyskiwania, analizy i prezentacji danych oraz opisu sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów i rynków finansowych

Umiejętności

- potrafi dokonywać zaawansowanej interpretacji zjawisk ekonomicznych i procesów zachodzących w gospodarce

- potrafi przeprowadzać zaawansowane analizy sytuacji podmiotów i na rynkach finansowych

- potrafi pozyskiwać informacje oraz dokonywać ich krytycznej analizy

- potrafi przygotować pracę dyplomową rozwiązującą wybrany problem ekonomiczny lub finansowy na poziomie badawczym

Kompetencje społeczne

- jest gotów do przeprowadzania krytycznej samooceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności

- jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Analiza w ujęciu merytorycznym i formalnym i ocena rozdziałów pracy magisterskiej. Ocena na podstawie stopnia spełnienia wymagań stawianych pracom magisterskim zgodnie z obowiązującą skalą ocen.

Zakres tematów:

Wybór i zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej

Przygotowanie koncepcji pracy dyplomowej

Opracowanie narzędzia badawczego

Opracowanie metodyki badań

Przegląd literatury i innych źródeł

Opracowanie kolejnych rozdziałów i innych elementów pracy dyplomowej

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Roman Asyngier 8/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Budzyński 9/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Bukalska 8/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Kamieniecka 8/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Mariusz Kicia 11/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Kister 9/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Korzeniowska 9/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Jarosław Kwit 9/ szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Grzegorz Matysek 9/ szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Nóżka 9/ szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Bożena Oleszko-Kurzyna 9/ szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Ilona Skibińska-Fabrowska 10/ szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Wacława Starzyńska 3/ szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
Jolanta Szołno-Koguc 7/ szczegóły
15 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Śmiechowicz 9/ szczegóły
16 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Świderska 9/ szczegóły
17 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Wawryszuk-Misztal 9/ szczegóły
18 (brak danych), (sala nieznana)
Jerzy Węcławski 10/ szczegóły
19 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Budzyńska 9/ szczegóły
20 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Zajkowski 10/ szczegóły
21 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Jaworzyńska 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)