Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do socjologii PS-PE.LS.1/5
Wykład (W) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: K_W07: zaliczenie na ocenę, kolokwium

K_W08: zaliczenie na ocenę, kolokwium

K_W09: zaliczenie na ocenę, kolokwium

K_U09: dyskusja na ćwiczeniach

K_U11: dyskusja na ćwiczeniach

K_K09: dyskusja na ćwiczeniach

K_K010 dyskusja na ćwiczeniach, zabieranie głosu na wykładach
Literatura:

Szacka, B. Wprowadzenie do socjologii . Warszawa 2008, Oficyna Naukowa

Giddens. A.Socjologia., Warszawa 2006, PWN

Red. Majchrowska A. Wybrane elementy socjologii, Lublin 2003, Wydawnictwo Czelej Sp. zo.o.

Nowak S. Metodologia badań społecznych,Warszawa 2007, PWZ

Bruce S., Socjologia, Warszawa 2000.

GOBAN-KLAS Tomasz : Cywilizacja medialna : geneza, ewolucja, eksplozja. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa.Wyd.Znak. Kraków 2012

Efekty uczenia się:

K_W07 Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach

K_W08 Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach

K_W09 Ma elementarną wiedzę dotycząca procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), ich prawidłowości i zakłóceń

K_U09 Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i potrafi je stosować w różnego typu sytuacjach edukacyjnych

K_U11 Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

K_K09 Wykazuje się empatycznym rozumieniem innych ludzi, gotowością do tolerancji i akceptacji odmienności oraz postawami prospołecznymi

K_K010 Ma świadomość znaczenia języka ojczystego dla zachowania ciągłości społecznej i dziedzictwa kulturowego; ma motywację do dbania o kulturę języka

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium

91-100 % poprawnych odpowiedz - 5,0

80-90% poprawnych odpowiedzi -4,5

70-80% poprawnych odpowiedzi - 4,0

60-70% poprawnych odpowiedzi - 3,5

50-60% poprawnych odpowiedzi - 3,0

poniżej 50% poprawnych odpowiedzi - 2,0

Zakres tematów:

terminologii socjologicznej, kształtowanie umiejętności interpretacji i analizy tekstów socjologicznych oraz procesów i zjawisk społecznych, a w szczególności:

1. Socjologia jako nauka: początki, rozwój, główne paradygmaty

2. Kultura: definicje, płaszczyzny kultury, typologia,) . Kultura masowa.

3. Grupa społeczna struktura i klasyfikacja

4. Rodzina

5. Socjalizacja i osobowość

7. Migracje

8.Metody badawcze

Metody dydaktyczne:

wykład aktywizujące z elementami multimedialnymi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariusz Korczyński 55/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)