Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Źródła kultury współczesnej F-KS.9
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 01. Końcowe zaliczenie pisemne, referat.
02. Końcowe zaliczenie pisemne, referat.
03. Końcowe zaliczenie pisemne, referat.
04. Ocena ciągła, referat.
05. Referat.
06. Referat.
07. Ocena ciągła, referat, końcowe zaliczenie pisemne.
08. Ocena ciągła, referat.

Literatura:

1) Jaeger W., Paideia. Formowanie człowieka greckiego,Warszawa 2001.

2) Stabryła S., Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2007.

3) Sady W., Dzieje nauki, filozofii i religii, Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2010.

4) Holmes R., Wiek cudów. Jak odkrywano piękno i grozę nauki, Warszawa 2010.

5) Kocur M., Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2001.

6) Brown J.H., Historia teatru, Warszawa 2007.

7) Miller S.G., Starożytni olimpijczycy: sportowe życie antycznej Grecji, Warszawa 2006.

8)Lichański, J.Z., Retoryka:Historia, teoria, praktyka, t. I-II, Warszawa 2007.

9) Tuszyńska K., Oratorstwo i retoryka grecka z wyborem tekstów źródłowych : od oralnej kultury retorycznej Homera do konceptualizacji retoryki przez Arystotelesa, Poznań 2016.

Efekty uczenia się:

1. ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą źródeł współczesnej kultury z zakresu literatury, teatru, religii, filozofii, sztuki i nauki

K_W01 K_W02 K_W03

P6U_W

P6S_WG

2. zna w zaawansowany sposób terminologię z zakresu życia kulturowego społeczeństw dawnych i społeczeństwa współczesnego

K_W03

P6U_W

P6S_WG

3. posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauki,religii,literatury,polityki,filozofii, sztuki i edukacji okresów wcześniejszych; rozumie ich wpływ na kształtowanie się współczesnej kultury

K_W01 K_W04 K_W06

P6U_W

P6S_WG

P6S_WK

4. ma ukształtowane podstawowe umiejętności badawcze, takie jak gromadzenie i analiza danych, formułowanie problemów badawczych, analiza rozwiązań i jest przygotowany do udziału w prowadzeniu badań naukowych

K_U01 K_U02

P6U_U

P6S_UW

5. potrafi rozwijać własne umiejętności badawcze i praktyczne,kierując się również wskazówkami opiekuna naukowego

K_U07 K_U09

P6U_U

P6S_UO

P6S_UU

6. posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i ustnych wystąpień dotyczących wpływu kultury wieków wcześniejszych na kulturę współczesną

K_U06

P6U_U

P6S_UK

7. docenia wartość dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy

K_K04

P6U_K

P6S_KO

8. ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz jego twórczy rozwój

K_K04

P6U_K

P6S_KO

Metody i kryteria oceniania:

1) Obecność na zajęciach.

2) Aktywny udział w zajęciach.

3) Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność).

4) Ocena treści oraz sposobu wygłoszenia referatu.

5) Końcowe zaliczenie pisemne.

Zakres tematów:

1) Zajęcia organizacyjne i wprowadzające (1 godz.)

2) Literatura antyczna i jej współczesna recepcja (2 godz.)

3) Teatr antyczny i współczesny (2 godz.)

4) Sport i igrzyska (2 godz.)

5) Retoryka grecka i rzymska (4 godz.)

6) Wzorce wychowania i wykształcenia (2 godz.)

7) Osiągnięcia techniki i nauki (2 godz.)

Metody dydaktyczne:

1) Ćwiczenia przedmiotowe

2) Dyskusja dydaktyczna

3) Klasyczna metoda problemowa

4) Konsultacje

5) Objaśnienie lub wyjaśnienie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Tymura 64/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)