Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna F-EU.33
Wykład (W) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: egzamin pisemny
Literatura:

Zimbardo Ph., Efekt Lucyfera Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.

Aronson, E., Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów, red. E. Aronson, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Aronson E., Akert Robin M., , Wilson D. Timothy, Psychologia społeczna. Serce i umysł, wiele wydań.

Metody i kryteria oceniania:

pozytywna ocena z egzaminu

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wprowadzające. Historyczne uwarunkowania powstania psychologii społecznej.

2. Czym zajmuje się psychologia społeczna? Psychologia społeczna a mądrość ludowa, filozofia, inne nauki (socjologia, psychologia osobowości, antropologia).

3. Metodologia badań w psychologii społecznej.

4. Dysonans poznawczy i sposoby redukowania dysonansu poznawczego.

5. Udział w spotkaniu z Beatą Tadlą głoszącą w dniu 4.XI.19 na UMCS z przemówieniem poświęconym autoprezentacji, budowaniu własnej marki i konsekwentnemu dążeniu do obranych przez siebie celów, inaugurującym cykl #MEETUP_UMCSxSANTANDER.

6. Udział w wydarzeniu Psychokino – „Niepamięć” P. Brożka i dyskusja wokół problemu Jak w przestrzeni społecznej buduje się tożsamość człowieka? (12.XI.19)

7. Poznanie społeczne. Jak światu, który nas otacza nadajemy sens? Schematy i heurystyki.

8. Poznanie społeczne. Posługiwanie się uproszczonymi metodami myślowymi w wydawaniu sądów społecznych.

9. W jaki sposób dochodzimy do rozumienia innych?

10. W jaki sposób poznajemy samych siebie?

11. Konformizm. Jak silną jest potrzeba społecznego konformizmu?

12. Postawy i zmiana postaw.

13. Jakie wnioski wypływają z filmowego zapisu ćwiczenia, które przeprowadziła J. Elliot - „Niebieskoocy”?

14. Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja.

15. Determinanty atrakcyjności interpersonalnej.

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy, wykład informacyjny, udział w debatach, udział w innych wydarzeniach społecznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Kuszyk-Bytniewska 39/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)