Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna F-EU.33
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: kolokwium
recenzja z wydarzenia społecznego
przeprowadzenie i opis eksperymentu (wcześniej uzgodnionego z prowadzącym)

Literatura:

Zimbardo Ph., Efekt Lucyfera Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.

Aronson, E., Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów, red. E. Aronson, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Aronson E., Akert Robin M., , Wilson D. Timothy, Psychologia społeczna. Serce i umysł, wiele wydań.

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena przygotowania do zajęć.

Przygotowanie notatki/recenzji z wydarzenia, w którym brało się udział.

Obmyślenie, przeprowadzenie i opisanie eksperymentu społecznego, po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym, ze szczególnym naciskiem na metodologię badań.

Zakres tematów:

1. Czym zajmuje się psychologia społeczna? Zagadnienia wprowadzające.

2. Metodologia badań w psychologii społecznej.

3. „Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?” Stratfordzki eksperyment więzienny.

4. Eksperymenty S. Ascha i S. Milgrama.

5. Analiza wydarzeń z Jonestown.

6. Uzasadnianie własnego postępowania.

7. Schematy i heurystyki poznawcze.

8. Komunikacja werbalna i niewerbalna.

9. Autoprezentacja – jaki wpływ mamy na to, jak spostrzegają nas inni.

10. Środki masowego przekazu, propaganda i przekonywanie. Jak zmieniać postawy w skali masowej?

11. Na czym polega stereotypowe myślenie?

12. Jak można osłabiać i zwalczać uprzedzenia?

13. Agresja u człowieka.

14. Sympatia, miłość i wrażliwość interpersonalna.

15. Prezentacja przeprowadzonych eksperymentów.

Metody dydaktyczne:

dyskusja dydaktyczna

klasyczna metoda problemowa

konsultacje

objaśnienie lub wyjaśnienie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Kuszyk-Bytniewska 39/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)