Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interpretacja dziedzictwa. Rola historii i historyka H-IDRHH-TH-1S.4
Wykład (W) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: K04, K05
aktywne uczestnictwo w wykładach,
W01, U02, U03, K04, K05
zaliczeniowe kolokwium ustne.
Uwagi: Wykład prowadzi:
dr hab. Andrzej Stępnik, prof. uczelni
Katedra Metodologii i Historii XX i XXI w. (pok. 303 NH)
tel. 81/537 64 26
e-mail: a.stepnik@poczta.umcs.lublin.pl
Literatura:

1. K. Kowalski, O istocie dziedzictwa - rozważania, Kraków 2013.

2. F. Tilden, Interpreting Our Heritage, 1957.

3. Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, red. M.A. Murzyn, J. Purchala, Kraków 2007.

4. Między nostalgią a nadzieją. Dziedzictwo kulturowe w ujęciu interdyscyplinarnym, red. A. Nieroba, A. Czerner, M.S. Szczepański, Opole 2009.

5. Wędrować, pielgrzymować, być turystą. Podróż w dyskursach kultury, red. P. Kowalski, Opole 2003.

6. Ł. Gaweł, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Kraków 2011.

Efekty uczenia się:

W01 - student ma podstawową wiedzę o kreowaniu atrakcji antropogenicznych atrakcji turystycznych,

U02 - student umie interpretować zabytki dziedzictwa w sposób przystępny dla dzieci i młodzieży,

U03 - student potrafi traktować wiedzę historyczną jako materiał do przedsięwzięć komercyjnych,

K04 - student ma świadomość konieczności interpretacji mało znanych cech regionu jako ważnych walorów turystycznych obszaru,

K05 - student rozumie rolę historii we właściwej interpretacji dziedzictwa kulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

Zgodnie z zasadami określonymi w procedurze wewnętrznej SJK WH UMCS.

Zakres tematów:

1. Historia - pamięć - dziedzictwo.

2. „My” jako kategoria tożsamościowa.

3. Rodzaje dziedzictwa (materialne i niematerialne)

4. Konstruowanie narracji dziedzictwa.

5. Zarządzanie dziedzictwem.

6. Interpretacja jako element dziedzictwa i produktu turystycznego.

7. Dziedzictwo a historiografia

8. Dyskursywność dziedzictwa kulturowego.

9. Dziedzictwo jako przedmiot walki symbolicznej.

10. Szanse i zagrożenia w turystyce dziedzictwa.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy,

wykład informacyjny,

prezentacja multimedialna,

dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Stępnik 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)