Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka (LOG) F-K.151
Laboratorium (LB) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: - Indywidualny projekt przygotowany przez studenta wykorzystujący metody wprowadzone w trakcie zajęć.
Literatura:

- Lissowski, G., Haman, J., Jasiński M. (2011). Podstawy statystyki dla socjologów. T1-3, Warszawa, Scholar.

- Wieczorkowska G., Kochański P., Eljaszuk M. (2003) Statystyka_ wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych, Scholar.

- Walesiak M. (1996). Dopuszczalne działania na liczbach w badaniach marketingowych z puktu widzenia skal pomiarowych, Informatyka i Ekonometria: http://keii.ae.jgora.pl/pracownicy/mw/1996_Walesiak_Informatyka_i_Ekonometria_PN_AE_718.pdf

- Internetowy Podręcznik Statystyki: https://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html

- Zagdański, A., Suchawałko, A., Wprowadzenie do statystyki z przykładami w środowisku R, http://quantup.pl/wprowadzenie-do-statystyki/

Efekty uczenia się:

Wiedza: K_W13, K_W16

Umiejętności: K_U19

Kompetencje społeczne: K_K07

Zakres tematów:

1. Cele i przedmiot badania statystycznego

- Lissowski, G., Haman, J., Jasiński M. (2011). Podstawy statystyki dla socjologów. T1, Warszawa, Scholar 2011, s. 21-49

2. Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa – zmienne losowe i ich rozkłady

- Lissowski, G., Haman, J., Jasiński M. (2011). Podstawy statystyki dla socjologów. .T3, Warszawa, Scholar, s. 13-40.

3. Skale pomiarowe

- Lissowski, G., Haman, J., Jasiński M. (2011). Podstawy statystyki dla socjologów. T1, Warszawa, Scholar, s. 33-38.

- Walesiak M. (1996). Dopuszczalne działania na liczbach w badaniach marketingowych z puktu widzenia skal pomiarowych, Informatyka i Ekonometria: http://keii.ae.jgora.pl/pracownicy/mw/1996_Walesiak_Informatyka_i_Ekonometria_PN_AE_718.pdf

4. Rozkłady liczebności i częstości zmiennych

- Lissowski, G., Haman, J., Jasiński M. (2011). Podstawy statystyki dla socjologów. T1, Warszawa, Scholar 2011, s. 51-75.

5. Ćwiczenia utrwalające w R i Excel

- Instalacja R i R studio. Praca na komputerach.

6. Parametry poziomu wartości

- Lissowski, G., Haman, J., Jasiński M. (2011). Podstawy statystyki dla socjologów. T1, Warszawa, Scholar, s. 79-115.

7. Parametry rozproszenia

- Lissowski, G., Haman, J., Jasiński M. (2011). Podstawy statystyki dla socjologów. T1, Warszawa, Scholar,, s. 116-156.

8. Inne parametry rozkładu zmiennej

- Lissowski, G., Haman, J., Jasiński M. (2011). Podstawy statystyki dla socjologów. T1, Warszawa, Scholar, s. 199-210.

9. Korelacje

- Wieczorkowska G., Kochański P., Eljaszuk M. (2003) Statystyka_ wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych -Wydaw. Naukowe Scholar, s. 242-270.

- Lissowski, G., Haman, J., Jasiński M. (2011). Podstawy statystyki dla socjologów. T2, Warszawa, Scholar, s. 100-120.

10. Weryfikacja hipotez statystycznych o wartości średniej

- Lissowski, G., Haman, J., Jasiński M. (2011). Podstawy statystyki dla socjologów. T3, Warszawa, Scholar, s. 167-198.

11. Weryfikacja hipotez nieparametrycznych

- Lissowski, G., Haman, J., Jasiński M. (2011). Podstawy statystyki dla socjologów. T3, Warszawa, Scholar, s. 199-216.

Metody dydaktyczne:

- Praca w jęz. programowania R w środowisku R Studio

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:40 - 11:10, sala 142
Kamil Filipek 8/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Filozofii i Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)