Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Animacja kultury F-KS.24
Konwersatorium (KW) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Ocena aktywności podczas zajęć
Przygotowanie przez studentów w grupach roboczych projektu z zakresu animacji kultury.
Literatura:

Kierunek Kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze. Uczestnictwo, wspólnota, rozwój: Współczesne dylematy animatora kultury , Kłosowski W. (red.), Warszawa 2011.

Kultura a rozwój, Hausner J., Karwińska A., Pulchra J., (red.), wybrane rozdziały, Warszawa 2013.

Kargul J., Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury, Warszawa 2012.

Dudkiewicz M., Animacja kultury: trudna, paradoksalna i nieprzewidywalna, II zeszyt

Laboratorium Innowacji Społecznej, Warszawa 2012.

Niziołek K., Sztuka społeczna. Koncepcje – dyskursy - praktyki, Białystok 2015

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

- umie rozpocząć współpracę z własną kreatywnością np. przez stymulację kreatywnego myślenia ruchem czy analizą pomysłu

- opisuje elementy potrzebne do świadomego uczestnictwa w kreatywnej grupie takie jak: istnienie różnych ról w grupie, sposoby komunikacji w grupie, przetwarzanie informacji dla grupy

- rozróżnia specyficzne konteksty kreatywności społecznej (kultura, biznesie, samorząd) i związane z nimi zagadnienia takie jak design thinking, partycypacja społeczna, wprowadzanie innowacji w życie

- rozumie wspierającą rola animatora grupowego procesu twórczego i potrafi zastosować wybrane zachowania należące do tej roli jak np. poznawanie potrzeb grupy, reorganizacja układu przestrzennego grupy i zmiana otoczenia, aktywne słuchanie i pozytywna ocena

potrafi zastosować wybrane metody wspierania twórczości grupowej, np. podział na zespoły, organizacja wspólnej oceny rozwiązań i wyboru najlepszego z nich

Metody i kryteria oceniania:

Ocena opracowanego przez studentów w grupach roboczych projektu z zakresu animacji kultury.

Zakres tematów:

1. Historyczny i społeczny kontekst genezy animacyjnego podejścia do kultury

2. Animacja kultury – teoria i praktyki.

3. Animator kultury – zakres aktywności.

4. Sztuka publiczna

5. Sztuka wspólnotowa

6. Sztuka społecznie zaangażowana

7. Studia przypadków: analiza wybranych zjawisk z dziedziny animacji kultury

8. Animowanie kultury w czasach społecznej izolacji

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne

Dyskusja problemowa na podstawie literatury i materiałów wizualnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Czekaj 44/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)