Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia człowieka (egzamin) F-FLZ.11
Konwersatorium (KW) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.umcs.pl
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W1, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, zaliczenie ustne
W2, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, zaliczenie ustne
W3, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, zaliczenie ustne
U1, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, zaliczenie ustne
U2, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, zaliczenie ustne
U3, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, zaliczenie ustne
K1, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, zaliczenie ustne
K2, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, zaliczenie ustne
Uwagi: Student powinien mieć dostęp do aplikacji MS Teams lub platformy Wirtualny Kampus oraz posiadać urządzenie, które umożliwia aktywne uczestnictwo w zajęciach zdalnych w czasie synchronicznym.
Literatura:

Filozofia starożytna Grecji i Rzymu (red.) J. Legowicz, PWN, Warszawa 1970, fragmenty dotyczące antropologii Platona i Arystotelesa

Św. Augustyn, Wyznania, przeł. Z. Kubiak, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997

Św. Tomasz z Akwinu, Kwestia o duszy, przeł. Z. Włodek, W. Zega, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996

R. Descartes, Namiętności duszy, przeł. L. Chmaj, PWN, Warszawa 1958

B. Pascal, Myśli, przeł. T. Boy-Żeleński, Pax, Warszawa 1958

T. Hobbes, Lewiatan, przeł. Cz. Znamierowski, Fundacja Aleteja, Warszawa 2009, rozdz. XIII, XIV, XVII, XXI

J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, przeł. Z. rau, PWN, Warszawa 1992, traktat II, rozdz. I-III, VII-IX

T. Kroński, Hegel, Wiedza Powszechna, Warszawa 1961, wybór tekstów

K. Marks, Praca wyobcowana, w: Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne, Książka i Wiedza, Warszawa 1958

Z. Kuderowicz, Nietzsche, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990, wyd. 3, wybór tekstów

Z. Rosińska, Freud, Wiedza Powszechna, Warszawa 1993, wybór tekstów

E. Fromm, Ucieczka od wolności. przeł. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 1997, Wprowadzenie

J. P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, przeł. J. Krajewski, Wydawnictwo Muza, Warszawa 1998

M. Bierdiajew, Sens historii, przeł. H. Paprocki, Antyk, Kęty 2002, rozdz. VII-X

K. Jaspers, Filozofia egzystencji, w: Filozofia egzystencji. Wybór pism, przeł. D. Lachowska, PIW, Warszawa 1990

J. Maritain, Humanizm integralny, Wydawnictwo Krąg, Warszawa 1981

E. Mounier, Co to jest personalizm, przeł. A. Krasiński, Znak, Kraków 1960

H. Plessner, Pytanie o conditio humana, przeł. M. Łukasiewicz, PIW, Warszawa 1988

P. Teilhard de Chardin, Fenomen człowieka (Rozwój noosfery), przeł. K. Waloszczyk, Pax, Warszawa 1993

R. Ingarden, Książeczka o człowieku (O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych), Wydawnictwo Literackie, Kraków 2017.

F. Fukuyama, Koniec człowieka, przeł. B. Pietrzyk, Znak, Kraków 2004, rozdz. II, III, IV, VI, XII

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, zna miejsce antropologii filozoficznej w strukturze filozofii oraz jej relacje z naukami szczegółowymi. K_W01, H1A_W01

W2, zna podstawową terminologię z zakresu filozofii człowieka. K_W02, H1A_W02

W3, zna główne stanowiska systematyczne oraz historyczne i współczesne koncepcje z zakresu filozofii człowieka. K_W04, H1A_W04

Umiejętności:

U1, potrafi analizować teksty z zakresu filozofii człowieka. K_U01, H1A_U01

U2, potrafi formułować problemy, dobierać adekwatne do nich metody badawcze. K_U02, H1A_U02

U3, potrafi uzasadniać i argumentować, z wykorzystaniem poznanych koncepcji człowieka. K_U06, H1A_U06

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy filozoficznej oraz do jej uzupełniania i korekty. K_K01, H1A_K01, H1A_K06, S1A_K01

K2, jest gotów do uświadamiania sobie i innym europejskiego dziedzictwa filozoficznego. K_K05, H1A_K05

Metody i kryteria oceniania:

ocena przygotowania do zajęć oraz udziału w dyskusji, ocena stopnia znajomości tematyki

Zakres tematów:

Starożytne i średniowieczne koncepcje człowieka (Platon, Arystoteles, Augustyn, Tomasz z Akwinu)

Nowożytne koncepcje człowieka (R. Descartes, B. Pascal, T. Hobbes, J. Locke, G. W. F. Hegel, K. Marks)

Współczesne koncepcje człowieka (F. Nietzsche, Z. Freud, E. Fromm, J.P. Sartre, M. Bierdiajew, K. Jaspers, J. Maritain, E. Mounier, M. Scheler, H. Plessner, T. de Chardin, R. Ingarden, F. Fukuyama)

Metody dydaktyczne:

praca z tekstem, analiza tekstów źródłowych, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Honorata Jakuszko 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)