Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia i fizjologia MFI-FT-AF-LS
Wykład (W) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: kolokwium końcowe z całości materiału na platformie Teams- test Forms
obecność na wykładach online
Uwagi: brak
Literatura:

1. Sokołowska-Pituchowa, J. Anatomia człowieka. PZWL 2008.

2. Abrahams, P. Atlas anatomii. Ciało człowieka: budowa i funkcjonowanie. Świat Książki 2004.

3. Maciejewski, R., Torres, K. Anatomia czynnościowa. Wyd. Czelej Lublin 2007.

4. Feneis, H. Ilustrowana anatomia człowieka. PZWL 2010.

5. Michajlik, A., Ramotowski, W. Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL 2009.

6. Sobotta J., Atlas anatomii człowieka. 1994, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław.

Efekty uczenia się:

W wyniku zrealizowanych zajęć student:

WIEDZA

W1. Posiada wiedzę o właściowściach chemicznych pierwiastków, wybranych czastek i związków oraz reakcjach chemicznych- K_W8

W2. Zna aspekty teoretyczne oraz zasady działania aparatury i urzadzeń naukowych sytosowanych w badaniach związanych ze studiowaną specjalnością- K_W09

UMIEJĘTNOŚCI

U1.Potrafi w przystępny sposób przedstawić podstawowe fakty oraz wykonać opracowanie związane ze studiowaną specjalnością - K_U04

U2. Potrafi uczyć się samodzielnie i realizować własne uczenie się poprzez całe życie-K_U06

U3. Rozumie potrzebę rozwoju osobistego i wykazuje gotowość permanentnego uczenia się-KU12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Krytycznie odnosi się do posiadanej wiedzy i rozumie jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych- K-K01

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie kolokwium końcowego- platforma Teams - test Forms

obecność na wykładach

Zakres tematów:

1. Budowa i funkcja układów anatomicznych:

- układ narządów ruchu: mięśnie i kości

- układ pokarmowy

- układ oddechowy

- układ krążenia

- układ wydalniczy

- układ nerwowy

- układ rozrodczy meski

-układ rozrodczy żeński

2. Wybrane elementy fizjologii poszczególnych układów:

skurzcz mięśnia, cykl skurczowo-rozkurczowy serca, kontrola pracy serca, kontrola wydzielania soku żoładkowego, funkcje watroby, wentylacja płuc, transport dwutlenku wegla, krzywe dysocjacji hemoglobiny i mioglobiny, efekt Bohra, kontrola wentylacji, cykl miesięczny, oogeneza i sperrmatogeneza, poród, synapsa i jej działanie, potencjał spoczynkowy i czynnościowy w aksonach

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy

wykład konwersatoryjny

wykład podający

film dydaktyczny, pokaz preparatów anatomicznych oraz preparatów do mikroskopii świetlnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Bożena Pawlikowska-Pawlęga 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.