Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biomedyczne podstawy zachowań (PSN) F-K.123
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Kolokwium, prezentacja
Literatura:

1) J. Kalat, "Biologiczne podstawy psychologii", Warszawa 2006.

2) Podstawy neuropsychologii klinicznej", red. Ł. Domańska, A. Borkowska, Lublin 2011.

3) J. Vetulani, M.Mazurek, Bez ograniczeń. Jak rządzi nami mózg, Warszawa 2015.

4) J.W.Guzek, Patofizjologia człowieka w zarysie, Warszawa 2008.

5) B.Sadowski, Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, Warszawa 2001.

6) H.Fletcher, I.Hickey, P.Winter, "Genetyka. Krótkie wykłady", przekład zbiorowy, Warszawa 2010.

7) Mózg a zachowanie, red. T.Górska, A.Grabowska, J.Zagrodzka, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

Znajomość biologicznych i neurologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka.

[K_W01]

przedmiot badań dyscyplin kognitywistycznych w obszarze neuronalni poznawczej

[K_W02]

Zna i definiuje (w języku polskim i – w ograniczonym zakresie – w angielskim) elementarną terminologię z zakresu neurobiologii

[K_W03]

metody oraz technik badawcze neurofizjologii, oraz ich wady, zalety oraz zakres stosowalności

[K_U01]

Potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować i oceniać informacje przy wykorzystaniu źródeł i metod z zakresu neurobiologii

[K_U03]

Potrafi analizować teksty z zakresu neurobiologii.

[K_U010]

Potrafi podjąć dyskusję w zakresie kognitywistyki w języku polskim i – w ograniczonym zakresie -angielskim na tematy związane z neurobiologią

[K_K01]

Jest przygotowany do krytycznej oceny własnej i dostępnej powszechnie wiedzy;z zakresu neurobiologii w dyskusjach przejawia postawę konstruktywnego krytycyzmu

[K_K03]

Jest gotów do przyjmowania odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i umiejętności w zakresie neurologicznego funkcjonowania człowieka

[k_04]

Jest przygotowany do przekazywania społeczeństwu informacji o osiągnięciach kognitywistyki, a także korzyściach i zagrożeniach związanych z aplikacją badań neurologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne, prezentacje

Zakres tematów:

Budowa i funkcjonowanie układu nerwowego

Znaczenie poszczególnych części układu nerwowego

Metody badania mózgu

Rozwój prenatalny układu nerwowego

Neuronalne podłoże zmysłów

Neuronalne podłoże procesów zachodzących w ciele

Metody dydaktyczne:

Wykład

Analiza tekstu

Warsztat

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:40 - 16:10, (sala nieznana)
Justyna Rynkiewicz 20/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-40af4beac (2024-06-11)