Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Philosophy of Mind F-K.161
Wykład (W) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://konderak.eu/fum20.html
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: PMW1: egzamin ustny, dyskusja w trakcie wykładu
PMW2: egzamin ustny, dyskusja w trakcie wykładu, zadania domowe międzywykładowe
PMW3: egzamin ustny, dyskusja w trakcie wykładu
PMW4: egzamin ustny, dyskusja w trakcie wykładu
PMW5: zadania domowe międzywykładowe
PMU1: dyskusja w trakcie wykładu, zadania domowe międzywykładowe
PMU4: egzamin ustny, dyskusja w trakcie wykładu
PMK1: zadania domowe międzywykładowe
PMK2: dyskusja w trakcie wykładu
Uwagi: wykład w języku angielskim
(planowane zajęcia stacjonarne)
materiały do zajęć, zadania domowe, materiały pomocnicze dostępne na dedykowanej stronie na Wirtualnym Kampusie
Literatura:

(stopniowo uzupełniana):

1. Adams, F., & Aizawa, K. (2001). The bounds of cognition. Philosophical Psychology, 14, 43–64.

2. Bremer J., Problem umysł-ciało. Wprowadzenie, Kraków: WAM, 2001.

3. Bremer J., Wprowadzenie do filozofii umysłu, Kraków: WAM, 2010

4. Clark, A., & Chalmers, D. (1998). The Extended Mind. Analysis, 58, 10–23.

Reprinted In R. Menary (Ed.). (2010). The Extended Mind (pp. 27–42). Cam-

bridge: The MIT Press.

5. Heil J., Philosophy of Mind: A Contemporary Introduction, London: Routledge, 2000.

6. Kim, J. (2011). Philosophy of Mind. Third edition. Boulder, Co: Westview Press.

7. Konderak, P., Mind, Cognition, Semiosis: Ways to Cognitive Semiotics, UMCS Publishing, 2018.

8. Philosophy of Mind: A Guide and Anthology, J. Heil (ed.), Oxford University Press, 2004.

9. Putnam, H. (1980). Brains and Behaviour. In N. Block (Ed.), Readings in the Philosophy of Psychology (Vol. 1) (pp. 24–36). Cambridge, MA: Harvard University Press.

10. Żegleń U., Filozofia umysłu, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2003.

Efekty uczenia się:

PMW1: Absolwent zna miejsce i rolę filozofii umysłu w spektrum dziedzin kognitywistycznych (K_W01, K_W02, K_W10)

PMW2: Absolwent zna terminologię (w języku polskim i angielskim) specyficzną dla filozofii umysłu, zna jej powiązania z terminologią innych dyscyplin kognitywistycznych (K_W02, K_W10)

PMW3: Absolwent zna stanowiska w kluczowych dyskusjach toczonych w ramach filozofii umysłu: sporze o naturę umysłu jako systemu poznawczego; relacji między umysłem a ciałem i światem, dyskusji dotyczącej treści stanów mentalnych (K_W05, K_W09)

PMW4: Zna i ocenia argumenty psychologów poznawczych, neuronaukowców czy badaczy sztucznej inteligencji wykorzystywane w dyskusjach filozofów umysłu (K_W05, K_W06, K_W08)

PMW5: Absolwent zna metody wykorzystywane w filozofii umysłu

PMU1: Potrafi przedstawić (ustnie i pisemnie) argumenty i przykłady wspierające wybraną koncepcję umysłu (K_U02, K_U09, K_U10, K_U11)

PMU4: Nabywa umiejętności pracy z językiem angielskim i specyficzną anglojęzyczną terminologią (K_U10, K_U11)

PMK1: Wykazuje aktywność w samodzielnym poszukiwaniu i ocenie wartości informacji (K_K01)

PMK2: Absolwent jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w debacie naukowej (K-K01, K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie wykładu na podstawie:

- obecności na zajęciach (2 nb dozwolone)

- aktywności w trakcie dyskusji (min. 30% możliwych do uzyskania punktów)

- dodatkowe punkty za zadania domowe

zaliczenie kursu na podstawie

- wyników egzaminu ustnego z uwzględnieniem aktywności na wykładzie i oceny z kw

Zakres tematów:

1. On minds and bodies: A difficult relationship...

2. Thinking stones and super-spartans: Behaviorism in PhoM

3. That mental states are brain states: The Mind-Brain Identity Theory

4. That mind is like a clock: Functionalism I, the very idea

5. Shall we trust Cognitive Science? On lakes, automata and pain (Functionalism II)

6. Mindful printers, mindless dogs: mind as an interpretation

7. Facing the Other: Theory theory & simulation theory

8. That there are no mental states: Eliminativism in philosophy of mind

9. Are we just brains in a vat? On internalism and externalism

10. What it is like to be a human being: the hard problem of consciousness

11. Mentality beyond the skull: Extended mind theory

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, zadania domowe międzywykładowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 12:45 - 14:15, sala 126
Piotr Konderak 25/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Starej Humanistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-40af4beac (2024-06-11)