Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie E-FR-2S-SEM.3
Seminarium magisterskie (SM) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Z. Szkutnik, Metodyka pisania pracy dyplomowej. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005

Z. Sirojcu, Przygotowanie pracy dyplomowej. Poradnik dla studentów i promotorów.Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2009

S. Stachak, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

Wiedza

- zna w ujęciu pogłębionym pojęcia, zależności i mechanizmy dotyczące ekonomii i finansów

- zna i rozumie w stopniu pogłębionym zasady działania struktur i instytucji rynku finansowego

- zna w stopniu pogłębionym uwarunkowania prawne i ekonomiczne funkcjonowania instytucji, podmiotów gospodarczych, gospodarstw domowych i rynków finansowych

- zna w stopniu pogłębionym metody i narzędzia pozyskiwania, analizy i prezentacji danych oraz opisu sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów i rynków finansowych

Umiejętności

- potrafi dokonywać zaawansowanej interpretacji zjawisk ekonomicznych i procesów zachodzących w gospodarce

- potrafi przeprowadzać zaawansowane analizy sytuacji podmiotów i na rynkach finansowych

- potrafi pozyskiwać informacje oraz dokonywać ich krytycznej analizy

- potrafi przygotować pracę dyplomową rozwiązującą wybrany problem ekonomiczny lub finansowy na poziomie badawczym

Kompetencje społeczne

- jest gotów do przeprowadzania krytycznej samooceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności

- jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Analiza w ujęciu merytorycznym i formalnym i ocena rozdziałów pracy magisterskiej. Ocena na podstawie stopnia spełnienia wymagań stawianych pracom magisterskim zgodnie z obowiązującą skalą ocen.

Zakres tematów:

Wybór i zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej

Przygotowanie koncepcji pracy dyplomowej

Opracowanie narzędzia badawczego

Opracowanie metodyki badań

Przegląd literatury i innych źródeł

Opracowanie kolejnych rozdziałów i innych elementów pracy dyplomowej

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Roman Asyngier 9/ szczegóły
2 każda środa, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Teresa Bednarczyk 9/ szczegóły
3 każda środa, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Tomasz Budzyński 9/ szczegóły
4 każda środa, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Elżbieta Bukalska 9/ szczegóły
5 każda środa, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Małgorzata Kamieniecka 9/ szczegóły
6 każda środa, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Mariusz Kicia 11/ szczegóły
7 każda środa, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Agnieszka Kister 9/ szczegóły
8 każda środa, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Anna Korzeniowska 10/ szczegóły
9 każda środa, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Grzegorz Matysek 9/ szczegóły
10 każda środa, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Bożena Oleszko-Kurzyna 11/ szczegóły
11 każda środa, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Jolanta Szołno-Koguc 9/ szczegóły
12 każda środa, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Joanna Świerk 8/ szczegóły
13 każda środa, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Anna Wawryszuk-Misztal 9/ szczegóły
14 każda środa, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Jerzy Węcławski 9/ szczegóły
15 każda środa, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Magdalena Jaworzyńska 8/ szczegóły
16 każda środa, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Katarzyna Wójtowicz 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)