Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Cognitive Science F-K.90
Wykład (W) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: egzamin pisemny obejmujący treści kursu (zarówno wykładu jak i konwersatorium)
ocena zadań do treści wykładowych
dyskusja w trakcie wykładu
Uwagi: wykład w języku angielskim
Literatura:

Bermudez, J. (2014). Cognitive Science: An introduction to the Science of the Mind. Cambridge University Press.

Gazzaniga, M. (2008). Human. The Science Behind what Makes Us Unique. Ecco.

Gazzaniga, M. et. al. Cognitive Neuroscience. The Biology of Mind. dowolne wydanie

Harnish, R. (2002). Minds, Brains, Computers. An Historical introduction to Cognitive Science. Blackwell.

Nęcka, E. et al. Psychologia poznawcza.

Norvig, P. Russell, S. (2021) Artificial Intelligence. A Modern Approach. Pearson.

Efekty uczenia się:

WKW1: Definiuje przedmiot badań kognitywistyki: naturalne i sztuczne systemy poznawcze oraz procesy poznawcze – wskazując i charakteryzując dyscypliny ujmujące te systemy i procesy

[K_W01, K_W02, K_W03, K_W04]

WKW2: Charakteryzuje ogólnie systemy poznawcze ich elementy i procesy w terminologii: psychologicznej, neurobiologicznej i informatycznej

[K_W02, K_W04, K_W05]

WKW4: Posługuje się podstawową terminologią z zakresu: psychologii poznawczej, neuronauki oraz badań nad sztuczną inteligencją

[K_W04, K_W05]

WKW5: Opisuje główne kierunki badań współczesnej kognitywistyki, dyskutowane kwestie i znaczące osiągnięcia

[K_W02, K_W13]

WKU1: Potrafi zidentyfikować powiązania pomiędzy tymi samymi zjawiskami opisywanymi w ramach różnych dziedzin kognitywistycznych

[K_U11, K_U12]

WKU5: Nabywa umiejętności pracy z językiem angielskim oraz przyswaja sobie terminologię anglojęzyczną

[K_U02, K_U04]

WKK1: Wykazuje się krytycyzmem w odniesieniu do popularnej wiedzy obejmującej systemy i procesy poznawcze

[K_K05]

WKK2: Dąży do pogłębiania wiedzy w wybranej dziedzinie wchodzącej w skład kognitywistyki

[K_K01]

Metody i kryteria oceniania:

ocena wyników egzaminu pisemnego (min. 65% punktów)

ocena zadań (dla chętnych) w trakcie trwania semestru (zadania zwiększają pule punktów uzyskanych w trakcie egzaminu)

Zakres tematów:

1. Czym jest kognitywistyka?

2. Psychologiczne źródła kognitywistyki

3. Neuro-logiczne źródła kognitywistyki

4. Techniczne źródła kognitywistyki

5. Psychologia poznawcza I: architektury poznawcze

6. Psychologia poznawcza II: reprezentacje trwałe

7. między psychologią a językoznawstwem poznawczym: kategoryzacja

8. Neuronauka I: budowa układu nerwowego

9. Neuronauka II: metody badań aktywności mózgu

10. Neuronauka III: zaburzenia funkcji poznawczych o podłożu neuronalnym

11. Sztuczna inteligencja I: obliczeniowa koncepcja umysłu

12. Sztuczna inteligencja II: obliczeniowe architektury poznawcze

13. Sztuczna inteligencja III: koneksjonizm

14. Sztuczna inteligencja IV: modelowanie poznania w sztucznych sieciach neuronowych

Metody dydaktyczne:

wykład

prezentacja multimedialna

dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 8:30 - 10:00, sala Aula
Piotr Konderak 46/45 szczegóły
2 co drugi wtorek (parzyste), 8:30 - 10:00, sala Aula
Piotr Konderak 41/45 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Filozofii i Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0