Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Struktura materii (wybieralny) F-K.95
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af4f29f446d1143579efb1bdafc0e2872%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6cd0b67a-74e9-404f-a0e1-07e65f8bd9b3&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: obecność i aktywność na zajęciach, praca pisemna
Uwagi: Materiały do kursu i dodatkowa literatura znajdują się na stronie kursu: MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af4f29f446d1143579efb1bdafc0e2872%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6cd0b67a-74e9-404f-a0e1-07e65f8bd9b3&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Literatura:

L. N. Cooper, Istota i struktura fizyki

R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z fizyki

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki

L. Susskind, seria: Teoretyczne minimum

A. Łukasik, Filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej

W. Sady, Struktura rewolucji relatywistycznej i kwantowej w fizyce

A. K. Wróblewski, Historia fizyki

Efekty uczenia się:

W1 Student zna przedmiot badań oraz specyfikę metodologiczną fizyki (K¬_W01).

W2 Zna podstawowe pojęcia i prawa najważniejszych teorii fizyki współczesnej (K¬_W02).

W3 Zna podstawowe metody badań stosowanych w fizyce, zasady formułowania i sprawdzania hipotez naukowych (K¬_W03).

W4 Rozumie rolę języka matematyki jako narzędzia poznania świata fizycznego i jego znaczenie dla formułowania naukowego obrazu świata (K¬_W04).

U1 Potrafi komunikować wiedzę dotyczącą podstawowych teorii fizycznych z użyciem specjalistycznej terminologii (K¬_U08).

U2 Potrafi wyszukiwać, analizować i selekcjonować informacje z dziedziny fizyki przy wykorzystaniu źródeł tradycyjnych i elektronicznych (K¬_U01).

U3 Potrafi dokonać analizy tekstu popularnonaukowego z dziedziny fizyki (K¬_U03).

K1 Jest krytyczny wobec zdroworozsądkowego poglądu na świat (K¬_K03).

K2 Ma świadomość wpływu praktycznych zastosowań nauki na rozwój cywilizacyjny ludzkości, a także związanych z nim zagrożeń (K¬_K02).

K3 Rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy naukowej (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach; praca pisemna

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia i zasady mechaniki klasycznej.

2. O naturze światła.

3. Pole elektromagnetyczne.

4. Elementy termodynamiki.

5. Podstawy szczególnej i ogólnej teorii względności.

6. Struktura atomu.

7. Elementy mechaniki kwantowej.

8. Model standardowy fizyki cząstek elementarnych.

9. Kosmologia relatywistyczna – wielkoskalowa struktura Wszechświata.

10. Spór o status poznawczy teorii naukowych – realizm i antyrealizm.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 14:40 - 16:10, (sala nieznana)
Andrzej Łukasik 19/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)