Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia więziennictwa PA-KR-LS-HW
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: prace etapowe - W-1, W-2, U-3
bieżące przygotowanie do zajęć - U-1, U-2, U-3, K-2,
udział w dyskusji dydaktycznej - U-1, U-2, U-3, K-2,
zaliczenie ćwiczeń ustne lub pisemne (wszystkie efekty kształcenia).
Literatura:

Jak w części ogólnej.

Efekty uczenia się:

Jak w części ogólnej.

Zakres tematów:

1. Pozbawianie wolności do okresu oświecenia

2. Oświeceniowe reformy wykonywania kary pozbawienia wolności w XVIII wieku

3. Systemy więziennictwa w XIX wieku

4. Więziennictwo na ziemiach polskich w XIX wieku

5. System więziennictwa w II RP

6. Więziennictwo w XX wieku

Metody dydaktyczne:

praca indywidualna i zespołowa z tekstami źródłowymi i podręcznikowymi, prezentacja multimedialna, rozmowa kierowana, dyskusja dydaktyczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Seroka 31/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Seroka 35/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0