Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aplikacje internetowe w badaniach kulturoznawczych H-AIBK-KUL-1S.3
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Zaliczenie na podstawie projektów wykonanych przez studentów.
Uwagi: W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 zajęcia realizowane będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Team
Literatura:

Piotr Idzik, Analiza Big Data. Badania niereaktywne w erze Internetu, [w:] Zwrot cyfrowy w humanistyce, (red.) Andrzej Radomski, Radosław Bomba, Lublin 2012, s.153-168.

Zwrot cyfrowy w humanistyce, (red.) Andrzej Radomski, Radosław Bomba, Lublin 2012, s.153-168.

Katarzyna Górska , Kulturomiczny cul de sac? O nowym podejściu w naukach o kulturze, “Kultura i Historia” nr 21/2012, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3280

Christakis Nicholas A., Fowler James H., W sieci, Sopot 2011.

R.Bomba, #Narzędzia DH cz.I PALLADIO, http://rbomba.pl/archives/2755

R.Bomba, #NARZĘDZIA DH CZ.II IMJ:Visual Cultural Analitics http://rbomba.pl/archives/2881

R.Bomba, Humanistyka cyfrowa. Między utopią a nowym paradygmatem? Wstęp do analityki kulturowej Lva Manovicha, „Ethos” 107/2014, s.261-279.

Efekty uczenia się:

K_W13

ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii informacyjnych i zastosowania Internetu w badaniach kulturoznawczych ze szczególnym naciskiem na narzędzia wykorzystywane do analizy trendów kulturowych, analizy sieci, wizualizacji i prezentacji informacji, a także prezentacji danych na interaktywnych mapach

K_U01

student potrafi wyszukiwać i oceniać informacje oraz narzędzia i aplikacje cyfrowe, które może wykorzystać w realizacji badań kulturoznawczych, prezentacji projektów i prowadzeniu analiz w perspektywie humanistyki cyfrowej

K_U10

posiada umiejętności poruszania się w dostępnych w sieci zasobach narzędzi cyfrowych i aplikacji stworzonych do wieloaspektowych analiz kulturowych

K_U13

potrafi wykorzystać narzędzia cyfrowe, programy i aplikacje Internetowe, aby badać analizować, kreować i zarządzać zasobami informacji i wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie projektów wykonanych przez studentów.

Zakres tematów:

Zajęcia organizacyjne

Badania ankietowe online

Narzędzia do analizy trendów kulturowych

Nowa nauka sieci. Wprowadzenie

Podstawy wizualizacji sieci cz.I

Podstawy wizualizacji sieci cz.II

Praca nad projektem zaliczeniowym

Prezentacje projektów zaliczeniowych

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, prezentacja, warsztaty, wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Radosław Bomba 18/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)