Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna F-EU.33
Wykład (W) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: egzamin pisemny
Uwagi: Zajęcia prowadzone zdalnie w aplikacji Teams
Literatura:

Aronson E., Akert Robin M., Wilson D. Timothy, Psychologia Społeczna. Serce i umysł, wiele wydań.

Aronson, E., Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów, red. E. Aronson, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Zimbardo Ph., Efekt Lucyfera Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wprowadzające. Historyczne uwarunkowania powstania psychologii społecznej.

2. Czym zajmuje się psychologia społeczna? Psychologia społeczna a mądrość ludowa, filozofia, inne nauki (socjologia, psychologia osobowości, antropologia).

3. Metodologia badań w psychologii społecznej.

4. Dysonans poznawczy i sposoby redukowania dysonansu poznawczego.

5. Poznanie społeczne. Jak światu, który nas otacza nadajemy sens? Schematy i heurystyki.

6. Poznanie społeczne. Posługiwanie się uproszczonymi metodami myślowymi w wydawaniu sądów społecznych.

7. W jaki sposób dochodzimy do rozumienia innych?

8. W jaki sposób poznajemy samych siebie?

9. Konformizm. Jak silną jest potrzeba społecznego konformizmu?

10. Postawy i zmiana postaw.

11. Jakie wnioski wypływają z filmowego zapisu ćwiczenia, które przeprowadziła J. Elliot - „Niebieskoocy”?

12. Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja.

13. Agresja u człowieka.

14. Determinanty atrakcyjności interpersonalnej.

15. Psychokino [W trakcie semestru.]

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy, wykład informacyjny, udział w debatach, udział w innych wydarzeniach społecznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Kuszyk-Bytniewska 81/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)