Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna F-EU.33
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: systematyczne przygotowanie do zajęć w oparciu o przeczytane lektury sprawdzane i oceniane na bieżąco podczas zajęć, ocena recenzji z wydarzenia społecznego (np. debaty, dyskusji po filmie o tematyce społeczno-psychologicznej)
Uwagi: Zajęcia prowadzone zdalnie w aplikacji Teams
Literatura:

Aronson E., Akert Robin M., Wilson D. Timothy, Psychologia Społeczna. Serce i umysł, wiele wydań.

Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów, red. E. Aronson, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Metody i kryteria oceniania:

bieżące przygotowanie do zajęć, napisanie recenzji z wydarzenia społecznego (np. debaty, dyskusji po filmie o tematyce społeczno-psychologicznej)

Zakres tematów:

1. Czym zajmuje się psychologia społeczna? Zagadnienia wprowadzające.

2. Metodologia badań w psychologii społecznej.

3. „Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?” Stratfordzki eksperyment więzienny.

4. Eksperymenty S. Ascha i S. Milgrama,

5. Analiza wydarzeń z Jonestown.

6. Uzasadnianie własnego postępowania.

7. Schematy i heurystyki poznawcze.

8. Komunikacja werbalna i niewerbalna.

9. Autoprezentacja – jaki wpływ mamy na to, jak spostrzegają nas inni.

10. Środki masowego przekazu, propaganda i przekonywanie. Jak zmieniać postawy w skali masowej?

11. Na czym polega stereotypowe myślenie?

12. Jak można osłabiać i zwalczać uprzedzenia?

13. Agresja u człowieka.

14. Sympatia, miłość i wrażliwość interpersonalna.

15. Zaliczenie.

Metody dydaktyczne:

dyskusja dydaktyczna

klasyczna metoda problemowa

konsultacje

objaśnienie lub wyjaśnienie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Kuszyk-Bytniewska 27/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Kuszyk-Bytniewska 27/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Grzegorz Michalik 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)