Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edytorstwo cyfrowe H-EC-FP-2S.3
Laboratorium (LB) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W1-W3, U1-U2, K1-K3 - uczestnictwo w dyskusjach i analizach realizowanych podczas zajęć, obecność, samodzielne zaprojektowanie strony internetowej o dowolnej tematyce.
Uwagi: Zajęcia zostały zaplanowane w formie stacjonarnej, ale w związku z dynamiczną sytuacją pandemii niewykluczone, że część zajęć zostanie zrealizowanych w trybie zdalnym na platformie Teams.
Literatura:

1. „Tekst (w) sieci”, t. 1: „Tekst – Język – Gatunki”, red. D. Ulicka, Warszawa 2009; t. 2: „Literatura – Społeczeństwo – Komunikacja”, red. A. Gumkowska, Warszawa 2009.

2. Bomba R., Radomski A., Solska E. (red.), „Humanistyka cyfrowa. Badanie tekstów, obrazów i dźwięku”, Lublin 2016.

3. Dawson A., „Ponadczasowe strony internetowe”, przeł. R. Jońca, Gliwice 2012.

4. Lipiec P., Sosna Ł., „Jak stworzyć najlepszy blog Wordpres 2.0”, Warszawa 2007.

5. Millhollon M., Castrina J., „Tworzenie stron WWW”, Warszawa 2003.

7. Nielsen J., Tahir M., „Funkcjonalność Stron WWW. 50 witryn bez sekretów”, przeł. S. Dzieniszewski, Gliwice 2006.

8. Nowak P., Wójtowicz A. (red.), „e-Edytorstwo. Edytorstwo w świecie nowych mediów”, , Lublin 2013.

9. Starachowicz K., Knap J. (red.), „Typograficzne przestrzenie tekstu”, Kraków 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1 student(ka) wymienia różnice między edycją tekstu tradycyjnego (linearnego, przeznaczonego do druku) i internetowego (hipertekstowego, przeznaczonego do funkcjonowania w sieci) K_W01, K_W02;

W2 student(ka) charakteryzuje podstawowe zasady typograficzne leżące u podstaw jego projektowania graficznego (np. ilość wierszy na stronie, zalecane sposoby wyrównania i układu tekstu, kroje pisma, narzędzia nawigacyjne) K_W01, K_W02, K_W06.

Umiejętności:

U1 student(ka) projektuje sprofilowaną tematycznie stronę internetową, dbając o jej funkcjonalność, typograficzne zróżnicowanie i atrakcyjność wizualną K_U02, K_U04, K_U07, K_U09;

U2 student(ka) charakteryzuje typografię i funkcjonalność wybranych blogów oraz stron internetowych K_U01, K_U02, K_U09.

Kompetencje społeczne:

K1 student(ka) odczuwa potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego, szczególnie w zakresie e-edytorstwa K_K01,

K2 student(ka) ma świadomość społecznej i etycznej odpowiedzialności za przygotowywane publikacje K_K02

K3 student(ka) potrafi rozwiązywać typowe sytuacje problemowe związane z pracą e-edytora K_K02

Metody i kryteria oceniania:

W1-W2, U1-U3, K1-K3 - obecność, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, ocena projektu strony internetowej wykonanego samodzielnie przez każdego studenta.

Kryteria oceniania: zgodne z zasadami określonymi w procedurze wewnętrznej SJK WH UMCS.

Zakres tematów:

1. E-edytorstwo a edytorstwo tradycyjne - przypomnienie wiadomości.

2-3. Tekst w przestrzeni wirtualnej. Implikacje edytorskie.

4-5. Typografia statyczna i kinetyczna (omówienie dzieł m.in. Petera Biľaka, Marcina Koralewskiego).

6-7. Typograficzne cechy bloga.

8-9. Charakterystyka poprawnie zaprojektowanej strony internetowej. Zalecenia typograficzne.

10-12. Zasady projektowania stron internetowych o dowolnej tematyce i analiza wybranych witryn.

13-15. Poznanie środowiska cyfrowego umożliwiającego projektowanie stron internetowch i przygotowywanie do stworzenia własnych projektów.

Metody dydaktyczne:

- klasyczna metoda problemowa

- dyskusja dydaktyczna

- wyjaśnienie

- opis i opowiadanie

- wykład informacyjny

- metoda przewodniego tekstu

- ćwiczenia przedmiotowe

Dodatkowo wykorzystane zostały narzędzia e-learningowe dostępne na platformie Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Beata Jarosz 6/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0