Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programy graficzne w edytorstwie H-PGE-ETR.W-1S.3
Laboratorium (LB) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Zaliczenie z oceną.
Oceniane jest portfolio, na które składają się prace z zajęć z całego semestru. Prace są oceniane pod 4 kryteriami:
- pomysł
- wypełnienie briefu
- estetyka wykonania
- dotrzymanie terminu oddania pracy
Uwagi: Zajęcia prowadzone wirtualnie na platformie MS Teams. Studenci mają wydłużony czas pracy nad projektem w porównaniu z zajęciami stacjonarnymi.
Efekty uczenia się:

Student zna i potrafi stworzyć projekt graficzny w programach tj.

- Adobe Indesign

- Affinity Publisher

- Autodesk SketchBook

- Canva

- Pixlr E

Zakres tematów:

1. Możliwości programu Autodesk Sketchbook. O digital paintingu bez użycia zaawansowanych narzędzi.

2. Poznanie narzędzi online do projektowania graficznego, zwłaszcza programu PIXLR E oraz PIXLR X

3. Poznanie możliwości programu Affinity Publisher zwłaszcza w zakresie narzędzi potrzebnych do pracy edytora. Praca z siatkami typograficznymi.

4. Poznanie możliwości programu Adobe Indesign. Praca z siatkami typograficznymi.

Metody dydaktyczne:

Tutorial, praca pod kierunkiem,

Praca własna,

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Brzyska 17/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0