Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia więziennictwa PA-KR-LN-HW
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 3
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: prace etapowe - W-1, W-2, U-3
bieżące przygotowanie do zajęć - U-1, U-2, U-3, K-2,
udział w dyskusji dydaktycznej - U-1, U-2, U-3, K-2,
zaliczenie ćwiczeń ustne lub pisemne (wszystkie efekty kształcenia).
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dziadzio A., Malec D., Historia prawa. Prawo karne w świetle źródeł, Kraków 1997

2. Dziadzio A., Powszechna historia prawa, (różne wydania)

3. Raś D., Uwagi o więzieniach, zapobieganiu występkom i wychowaniu młodzieży. Wybór tekstów z XVI-XX wieku, Kraków 2011

4. Sójka-Zielińska K., Historia prawa, (różne wydania)

Literatura uzupełniająca:

1. Chmielewski K., Pająk M, Organizacja więziennictwa polskiego (1918-1939), Czasopismo Prawno-Historyczne 2017, t. LXIX, z. 2 - https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15150

2. Chmielewski K., Polska doktryna prawa penitencjarnego w okresie międzywojennym – zarys problematyki, Czasopismo Prawno-Historyczne 2016, t. LXVIII, z. 1 - https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/7974

3. Pawlak K., Więziennictwo polskie w latach 1918-1939, Kalisz 1995

4. Wala K., Systemy penitencjarne na przestrzeni XVIII i XIX wieku, Studia Iuridica Lublinensia 2015, t. XXIV, z. 4 - https://journals.umcs.pl/sil/article/viewFile/511/pdf

Efekty uczenia się:

jak w części ogólnej.

Zakres tematów:

1. Pozbawianie wolności do okresu oświecenia

2. Oświeceniowe reformy wykonywania kary pozbawienia wolności w XVIII wieku

3. Systemy więziennictwa w XIX wieku

4. Więziennictwo na ziemiach polskich w XIX wieku

5. System więziennictwa w II RP

6. Więziennictwo w XX wieku

Metody dydaktyczne:

praca indywidualna i zespołowa z tekstami źródłowymi i podręcznikowymi, prezentacja multimedialna, rozmowa kierowana, dyskusja dydaktyczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Hubert Mielnik 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-f918feda1 (2023-09-29)