Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Business statistics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-BA-LS-O.6Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Business statistics
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Intermediate English

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

(tylko po angielsku) 4 point ECTS (120h)

1 point (30h) - active participation in lectures

1 point (60h) - own work, consultations,

1 point (30h) - preparation for exam

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

(tylko po angielsku) Written exam, capstone project

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The purpose of the lectures is to present selected statistical concepts and tests used in the modern business. Statistics has become an important tool for modern companies that use data to make optimal decisions related to investment, process optimization, marketing management, human resources etc. Both primary and secondary data can be used in business decision-making process. This lecture covers the following topics: 1. Statistics in business, 2. Testing hypotheses, 3. Descriptive statistics, 4. Covariance and correlation, 5. Inferential statistics, 6. Regression models, 7. Advanced statistical models.

Literatura: (tylko po angielsku)

- M. A. Akinkunmi, Business Statistics with Solutions in R, Berlin-Boston: de Gruyter 2019.

- K. Black, Business Statistics: Contemporary Decision Making, John Wiley and Sons 2019.

- S.C Gupta, I. Gupta, Business Statistics, 2013, Himalaya Publishing House.

- A. Cwynar, B. Świecka, K. Filipek, R. Porzak (2022). Consumers' knowledge of cashless payments: Development, validation, and usability of a measurement scale. Journal of Consumer Affairs, 56(2), 640-665.

- A. Cwynar, W. Cwynar, M. Kowerski, K. Filipek, P. Szuba (2020). Debt literacy and debt advice-seeking behaviour among Facebook users: the role of social networks. Baltic Journal of Economics, 20(1), 1-33.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

- K_W06: in advanced degrees the mathematical, statistical and econometric methods necessary for the analysis of economic and social phenomena on a micro- and macroeconomic scale

- K_U03: use basic theoretical knowledge to formulate, analyse and solve complex and unusual economic problems, including economic forecasts, through the proper selection of sources, a critical assessment of the information obtained, the analysis and synthesis

- K_K02: address the dilemmas of practising by using appropriate advanced data analysis tools and, in the event of difficulties, is ready to consult experts

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Filipek
Prowadzący grup: Kamil Filipek, Arleta Kędra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Filipek
Prowadzący grup: Kamil Filipek, Arleta Kędra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)