Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Madness and Reason. An Introduction to Philosophy of Psychiatry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-ER-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Madness and Reason. An Introduction to Philosophy of Psychiatry
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) No prerequisites

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

(tylko po angielsku) 30 hours = 3 ECTS

The seminars are conducted online on the Microsoft TEAMS platform.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

(tylko po angielsku) Students' presentations and discussions

Pełny opis: (tylko po angielsku)

What is a normal mind? Are reason and madness mutually exclusive? Or, maybe, do they condition one another? Can societies be mad in addition to individuals? Are there any benefits to alternative states of mind? What is it like to subjectively experience delusions and hallucinations? This course addresses the problem of norm and pathology in relation to the mind. Issues addressed include various postulated ontologies of mental disorders, competing diagnostic models, the question of expertise in psychiatry and clinical psychology, the lived world in mental illness, the cognitive status of delusions, intersubjective and social aspects of mental health, and medicalization of alternative ways of experiencing the world. The course introduces major topics discussed in contemporary philosophy of psychiatry from a perspective that combines philosophy of mind, philosophy of science, and clinical phenomenology.

1) Introduction

2) Statistical vs normative meaning of norm and pathology

3) Mental disorder: between vice and virtue

4) Phenomenological Psychopathology

5) The lived experience of mania and depression

6) The vicious circle of addiction

7) The disturbance of the minimal self in schizophrenia

8) Philosophy as psychotherapy: phenomenology and existentialism

9) Psychopharmacology and the neurochemical self

10) Psychiatry as biopolitics

11) The myth of mental illness and anti-psychiatry

12) Different diagnostic models and their ontologies

13) Intuitive and operationalized diagnosis

14) Neurodiversity and human condition

15) Conclusions

Literatura: (tylko po angielsku)

B. Fulford et. al. The Oxford Handbook of Philosophy and Psychiatry, Oxford UP 2013.

B. Fulford, Bill et. al. The Oxford Textbook of Philosophy and Psychiatry, Oxford UP 2006.

G. Stanghellini et. Al. The Oxford Handbook of Phenomenological Psychopathology, Oxford UP 2019.

J. Radden, ed. Philosophy of Psychiatry, A Companion, Oxford UP 2004

N. Ghaemi, The concepts of Psychiatry. A Pluralistic Approach to the Mind and Mental Illness, John Hopkins UP 2003.

P.R. McHugh, P.R. Slavney, The Perspectives of Psychiatry, John Hopkins UP 2003.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

After completing the course, the students should:

1. know the relation between philosophy (theoretical reflection) and the practice of psychiatry and clinical psychology

2. understand the concepts of mental illness, disease, and health;

3. be able to discuss the social, cultural, and historical constraints of medical practice

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Moskalewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Kołtun, Marcin Moskalewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Moskalewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0