Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Java Programming

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-ER.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Introduction to Java Programming
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

None. Introductory course.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Coding exam

Pełny opis:

Java is a general-purpose programming language with an astounding range of potential application. It can be used for creating both desktop and mobile application. It is completely platform-independent and allows to run a program on any computer with a JVM (Java Virtual Maschine), which eliminates time-consuming rewriting and retesting process. Moreover, Java is free of charge and has a wide range of associated IDE (Integrated Development Environment), such as NetBeans, Eclipse and IntelliJ, to name just the most popular.

List of topics:

1. Introduction to Java and JVM

2. Input/Output and basic operators

3. Control statements (conditionals and loops)

4. Logical operators

5. Methods and recursion

6. Arrays

7. Classes and objects

8. Introduction to Object-Oriented Programming (OPP)

9. Inheritance

10. Polymorphism and interfaces

11. Exception handling

12. Collections

13. Lambdas

14. Data Structure

15. Final exam

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Rządeczka
Prowadzący grup: Marcin Rządeczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0