Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

JavaScript and Angular for Single-Page Application

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-ER.23
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: JavaScript and Angular for Single-Page Application
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

None. Introductory course

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Coding exam

Pełny opis:

Angular is an open-source JavaScript-based application framework created by Google. Its great flexibility and versatility have been universally acknowledged by programmers and users alike, due to it being founded upon the MVC (Model-View-Controller) software architecture pattern. Angular applications offer many useful techniques of data-binding, thus making it possible for a programmer to skip some of the strenuous architecture-designing tasks in favour of direct problem-solving. In a matter of hours, Angular can transform a lifeless static web-page into a responsive interaction-rich user-friendly environment.

Bootstrap is one of the most popular front-end frameworks for fast and intuitive web-development. It offers several sets of ready-made web-design solutions (typographies, forms, buttons, web-layouts, and many more), which greatly enhance both site’s visual aspects and user experience. Extensive layout customization, stellar browser support, and clean code make Bootstrap the tool of choice for a variety of web projects, ranging from simple websites to intricate single page applications.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Rządeczka
Prowadzący grup: Marcin Rządeczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0