Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Recent Trends in the Philosophy of Mind

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ-17ER
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Recent Trends in the Philosophy of Mind
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) none

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

(tylko po angielsku) * writing assignment

* discussions during the lecture

* exam


Pełny opis: (tylko po angielsku)

Standard philosophical approaches to mind and cognition make individualistic and internalistic assumptions about locus and nature of the mind. Current trends in philosophy of mind has been able to convincingly question the assumption that cognition happens solely in the head. Non-Cartesian trends in philosophy of mind and cognitive science argue that mind and cognition extends well beyond the head and individual body.

This is an introductory course providing students with information about research programs developed in philosophy of mind during last two decades under the umbrella of situated cognition. We will discuss various branches of situated cognition such as: embodied mind (Gallagher), extended mind (Clark and Chalmers, Sautton, Menary), distributed cognition (Hutchins, Zhang, Norman, Kirsh), enactivism (Hutto, Noe). Following questions will be discussed: What are theoretical sources of situated cognition? What are distinctive features of situated cognition framework? What is new about the metaphysical idea of mind developed in extended, enacted, embodied, embedded framework (sometimes dubbed as 4E cognition)? What does it mean that cognitive processes extends beyond biological organism? What is the mechanics of cognitive enhancement in problem solving and decision making?

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

* Student knows current trends in philosophy of mind

* Student distinguish various levels of embodiment

* Student understand the mechanism of distribution of cognition between individual and environment

* Student describes examples of empirical research on situated cognition

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Trybulec
Prowadzący grup: Marcin Trybulec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Trybulec
Prowadzący grup: Marcin Trybulec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Trybulec
Prowadzący grup: Marcin Trybulec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)