Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Michel Foucault’s Epistemology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ-23ER
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Michel Foucault’s Epistemology
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Tutorials, analysis, interpretation, and discussion of texts. Class participation and an oral presentation

Pełny opis:

This course is devoted to the slightly forsaken domain of Foucault’s oeuvre i.e. his archeology. The concept of an “archeology” – in its amplifica¬tions like “the archeology of libido”, “archeology of the text”, “the arche¬ology of silence”, “archeology of medical perception”, “archeology of human sciences” and finally “archeology of knowledge” – is the exceptional term in Foucault’s oeuvre. He never gives it up, like many other terms which he exhausted completely. As a consequence of this, liquidity of the term “archeology” emerges as a problem. We can follow the dynamic of the concept from the very beginnings, i.e. from his encounter with phenomenology, psy¬choanalysis, and Marxism to his hermeneutics of the subject. The domain which is spanned by this concept, grasped in Fou-cault’s meaning, is the domain of epistemological investigations of human sciences.

Human sciences as a field of epistemological investigation is an old and classical question in modern philosophy. Its significance was appreciated by Kant, Cassirer, Husserl and many other prominent figures of modern phi¬losophy. But in spite of the best endeavors, two main epistemological project of validation of human sciences – Husserlian and Cassirerian one, was collapsed. This entailed destruction not only this, crucial, however particular task, but entailed a disintegration of transcendental philosophy as a general philosophical project too. Me-mento for both these enterprises is the Husserl’s apothegm: “Philosophy as a science, as serious, rigorous, indeed apodicti¬cally rigorous, science – the dream is over”. So, the main source of “awaken¬ing” was the realization of the paradoxes of conceptualization of “Man” as the main object of this sciences. Because of this reappearance of the human sci¬ences as an object of epistemological investigations in the archeological approach was a challenge. Foucauldian archeology of knowledge is a kind of epistemol¬ogy situated beyond standard approaches to the sciences. The Foucauldian interpretation of problematic situation for archeology is as follows: the main epis¬temological issue of human sciences is not a validation of its, but consist in a simple question: how to explore human sciences? Human sciences were the primary field for an archeological investigation but not because of its preten¬sions to be solid, the valid ground of particular claims about a man. The peculiarity of human sciences, as an object of epistemological investigations, consists in its history and specific forms of conceptualizations of its object.

Literatura:

Gutting G, French Philosophy in the Twentieth Century, CambridgeUniversity Press, Cam- bridge2001

Gutting G., Gaston Bachelard's philosophy of science, „InternationalStudiesin-thePhilosophyofScience”Autumn1987,Vol2,No1,s55-71(http://wwwtandfonlinecom/doi/ abs/101080/02698598708573302)

Continental Philosophy of Science, ed. G. Gutting, Blackwell Publishing, Malden, Oxford, Victoria 2005.

Bernauer JW, Michel Foucault's Force of Flight Toward an Ethics for Thought, Humanity Books, New York 1990

Dreyfus HL, Rabinow P, Michel Foucault, Beyond Structuralism Second edition With an After- word by and an Interview with Michel Foucault, The Univ Chicago Press, Chicago 1983

The Archeology of Knowledge, trans A Sheridan, M Smith, Random House/ Pan-theon, New York 1972)

The Order of Things An Archeology of the Human Sciences, Routledge, London - New York 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bytniewski
Prowadzący grup: Paweł Bytniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Bytniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Bytniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)