Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Language Evolution and Development

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.196
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Language Evolution and Development
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty kierunkowe kognitywistyka II stopień II semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Zainteresowanie procesami tworzenia znaczeń za pośrednictwem języka

Zainteresowanie procesami ewolucji komunikacji

Elementarna wiedza z zakresu językoznawstwa poznawczego i semiotyki kognitywnej

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

ocena aktywności/zaangażowania w trakcie zajęć w semestrze

kończący test samooceny

Pełny opis:

Kurs stanowi realizację tematyki z obszaru semiotyki kognitywnej.

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z wybranymi teoriami wyjaśniającymi pochodzenie zdolności do posługiwania się językiem (m.in. Bickerton, Tomasello, Donald). Omówione zostaną badania nad zwierzętami oraz nad rozwojem semiotyczno-językowym dzieci. Na pochodzenie języka spojrzymy z perspektywy ewolucyjnej (filogenetycznej) i rozwojowej (ontogenetycznej). W ramach tej ostatniej omówiony zostanie również proces akwizycji językowej. Szczególną uwagę poświęcimy procesom komunikacji angażującym język.

Procesy ewolucji i rozwoju zdolności językowych w istotny sposób obejmują problemy multimodalności: zarówno w kontekście percepcji jak i komunikacji. W konsekwencji przedyskutujemy gesturalne, wokalne i mieszane teorie pochodzenia i funkcjonowania języka.

Ostatecznie poruszymy współczesną problematykę badań nad wyłanianiem się systemów znaków i komunikacji w grupach ("hordach") robotów.

W trakcie konwersatorium studenci zapoznają się z tekstami źródłowymi dotyczącymi pochodzenia i rozwoju zdolności językowych oraz będą mieli okazję przedyskutować i skonfrontować wybrane teorie, argumenty je wspierające i wagę tych argumentów.

Literatura:

Bickerton, D. (2007). Language evolution: A brief guide for linguists. Lingua 117, 510–526.

Jackendoff, R. (1999). Possible stages in the evolution of the language capacity. Trends in Cognitive Sciences, vol. 3, no. 7, p. 272-279.

Corballis, M. (2009). The evolution of language. Annals of the New York Academy of Sciences 1156 (The Year in Cognitive Neuroscience 2009), 19–43.

Donald, M. (1998). Hominid enculturation and cognitive evolution. In: Renfrew, C. and Scarre, Ch. (Eds.) Cognition and Materiał Culture: The Archaeology of Symbolic Storage (pp. 7-17). Cambridge: The McDonald Institute for Archaeological Research.

Zlatev, J. (2008). From proto-mimesis to language: Evidence from primatology and social neuroscience. Journal of Physiology 102, 137–151.

Galantucci, B. (2005). An Experimental Study of the Emergence of Human Communication Systems. Cognitive Science 29, 737–767.

Steels, L. (2010). Modeling the formation of language in embodied agents: Methods and open challenges. In: Nolfi, S., Mirolli, M. (eds.), Evolution of Communication and Language in Embodied Agents, 223. Berlin: Springer-Verlag.

Hurford, J.R. (1999). On evolution of language and languages. In: R. Dunbar, C. Knight & C. Power (Eds.), The Evolution of Language (pp. 173-193), Edinburgh: Edinburgh University Press.

Pinker, S. (2000). The Language Instinct. How the Mind Creates Language. New York: Perennial Classics. (Chapter 8)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-40af4beac (2024-06-11)