Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Animacja kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-KS.24
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Animacja kultury
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Zaliczenie na stopień podsumowujące uczestnictwo w zajęciach, pracę i aktywność na zajęciach oraz zaangażowanie w realizację wspólnie wymyślonego i przygotowanego zadania spełniającego główne założenia kreatywności społecznej

Pełny opis:

Przedmiot zapoznaje studentów z założeniami aksjologicznymi (dobro społeczne) i ogólnym modelem algorytmów działań (potrzebne elementy i proces) na wspólnym polu kreatywności społecznej i animacji kultury, które można nazwać sztuką „animacji kreatywności społecznej”.

Literatura:

Tim Brown, „Zmiana przez design”

Tom Kelly, „Sztuka innowacji”

John Thackara, „Na grzbiecie fali: o projektowaniu w złożonym świecie”

Simon Sinek, „Liderzy jedzą ostatni”

Marcin Skrzypek (red.), „Kultura szeroka”

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

- umie rozpocząć współpracę z własną kreatywnością np. przez stymulację kreatywnego myślenia ruchem czy analizą pomysłu

- opisuje elementy potrzebne do świadomego uczestnictwa w kreatywnej grupie takie jak: istnienie różnych ról w grupie, sposoby komunikacji w grupie, przetwarzanie informacji dla grupy

- rozróżnia specyficzne konteksty kreatywności społecznej (kultura, biznesie, samorząd) i związane z nimi zagadnienia takie jak design thinking, partycypacja społeczna, wprowadzanie innowacji w życie

- rozumie wspierającą rola animatora grupowego procesu twórczego i potrafi zastosować wybrane zachowania należące do tej roli jak np. poznawanie potrzeb grupy, reorganizacja układu przestrzennego grupy i zmiana otoczenia, aktywne słuchanie i pozytywna ocena

potrafi zastosować wybrane metody wspierania twórczości grupowej, np. podział na zespoły, organizacja wspólnej oceny rozwiązań i wyboru najlepszego z nich

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Skrzypek
Prowadzący grup: Marcin Skrzypek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Czekaj
Prowadzący grup: Rafał Czekaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Skrzypek
Prowadzący grup: Marcin Skrzypek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Czekaj
Prowadzący grup: Rafał Czekaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Czekaj
Prowadzący grup: Rafał Czekaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)